FOCȘANI, 1-4 FEBRUARIE 2019

Cea de-a XXVII-a Adunare generală a Consiliului Național al Elevilor s-a derulat la Focşani, în perioada 1-4 februarie.

S-au abordat teme de discuție precum starea şi îmbunătățirea activității consiliilor județene ale elevilor, strategia Consiliului Național al Elevilor în mandatul 2018-2019, dar şi sesiunile de formare dedicate elevilor reprezentanți, organizate la nivel regional, respectiv județean.

TIMIȘOARA, 22-25 APRILIE 2019

În perioada 22-25 aprilie, a avut loc cea de-a XXVIII-a Adunare generală a Consiliului Național al Elevilor la Timișoara.

În cadrul evenimentului, s-au discutat elaborarea unei strategii coerente privind educația incluzivă, statutul CŞE Junior şi consolidarea unui calendar al viitoarelor proiecte şi demersuri ale structurii precum Gala Elevului Reprezentant şi lansările Ghidului Ilustrat al Elevului. În plus, au avut loc sesiunile de lucru bazate pe viitorul mişcării de reprezentare a elevilor.

IAȘI, 27-30 IULIE 2019

În perioada 27-30 iulie, municipiul Iași a găzduit cea de-a XXIX-a Adunare generală a Consiliului Național al Elevilor.

Principalele subiecte dezbătute în cadrul evenimentului au fost elaborarea și publicarea Raportului privind implementarea Statutului Elevului la nivel județean, respectiv național, ca urmare a unei ample consultări, la care au luat parte elevi și cadre didactice din întreaga țară, formarea inițială și continuă a elevilor reprezentanți, stabilirea unor pași concreți în vederea creșterii gradului de incluziune educațională din școli, realizările structurii în mandatul 2018-2019 și prioritățile specifice mandatului următor.

De asemenea, a avut loc sesiunea electorală în cadrul căreia a fost aleasă noua componență a Biroului executiv al Consiliului Național al Elevilor.

Curând: A 30 a Adunare generală a Consiliului Național al Elevilor

Rămâi aproape pentru a vedea unde se va desfășura următoarea Adunare generală a structurii și care vor fi subiectele abordate în cadrul său.