Consiliul Școlar al Elevilor
și CȘE Junior

Ce este Consiliul Școlar al Elevilor?

Consiliul Școlar al Elevilor este structura care reprezintă interesele elevilor la nivel școlar, în unitățile de învățământ liceal. Este compus din Biroul executiv, Adunarea generală, și, opțional, departamente și Birou de Presă.

Consiliul Școlar al Elevilor Junior este structura care reprezintă interesele elevilor la nivel școlar, în unitățile de învățământ gimnazial. Este compus din Biroul executiv, Adunarea generală, și, opțional, departamente și Birou de Presă.

Pentru a afla mai multe detalii despre activitatea consiliului școlar al elevilor din unitatea ta de învățământ, contactează reprezentantul clasei tale sau membrii Biroului executiv.  Dacă în școala/liceul tău, consiliul școlar al elevilor este inactiv, contactează consiliului județean al elevilor din județul tău sau Consiliul Municipal al Elevilor București.

Pentru ce funcții poți candida?

Președinte

 • Coordonează activitatea structurii
 • Comunică cu conducerea unității de învățământ
 • Prezidează adunările generale ale structurii

Secretar executiv

 • Întocmește documentele structurii
 • Pregătește agenda sesiunilor de lucru alături de președinte
 • Asigură o comunicare bună la nivelul structurii

Vicepreședinte

 • Preia atribuțiile președintelui în absența acestuia; 
 • Poate îndeplini atribuții diverse, de la comunicarea cu elevii liceului la administrarea paginilor de social media sau

Cum poți candida?

Pentru a candida pentru orice funcție din cadrul Biroului executiv și departamentelor, candidații trebuie să completeze Anexa 2 din Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor:

Sesiunile de alegeri – proceduri

 • Comisia Școlară de Concurs și Validare, organismul care organizează alegerile la nivel școlar, anunță organizarea sesiunii de alegeri, calendarul și funcțiile disponibile, prin mai multe modalități (anunțuri, postări pe rețelele sociale, postere în unitatea de învățământ);
 • Candidații își depun dosarele de candidatură până la un termen-limită, după care sunt validate de Comisia Școlară de Concurs și Validare;

*Dosarele de candidatură trebuie să fie complete pentru a fi validate

 • Comisia Școlară de Concurs și Validare publică rezultatele validării dosarelor de candidatură;
 • Timp de o săptămână se desfășoară campania electorală. În acest moment vă puteți promova candidatura prin discursuri, postere, postări pe rețele sociale etc. Ține minte că orice fel de campanie electorală încetează cu o zi înaintea sesiunii de alegeri;
 • Ziua alegerilor: Comisia Școlară de Concurs și Validare desfășoară alegerile prin metodele alese de aceasta:
 • Vot secret prin urnă mobilă
 • Vot secret prin urnă amplasată într-un loc din unitatea de învățământ
 • Vot secret online

*Toți elevii din cadrul unității de învățământ au dreptul să își voteze reprezentanții

 • Numărarea voturilor de către Comisia Școlară de Concurs și Validare și anunțarea rezultatelor sesiunii de alegeri prin publicarea procesului-verbal întocmit în urma alegerilor; (model de proces-verbal: PDF | Word)
 • Numirea în funcție, de către Comisia Școlară de Concurs și Validare a candidaților aleși.

*În timpul anului școlar pot apărea situații în care este necesară organizarea de alegeri pentru Biroul executiv, urmând o procedură mai simplă.

 • Comisia Școlară de Concurs și Validare, organismul care organizează alegerile la nivel școlar, anunță organizarea sesiunii de alegeri, calendarul și funcțiile disponibile, prin mai multe modalități (anunțuri, postări pe rețelele sociale, postere în unitatea de învățământ);
 • Candidații își depun dosarele de candidatură până la un termen-limită, după care sunt validate de Comisia Școlară de Concurs și Validare;

*Dosarele de candidatură trebuie să fie complete pentru a fi validate

 • Comisia Școlară de Concurs și Validare publică rezultatele validării dosarelor de candidatură;
 • Ziua alegerilor: Comisia Școlară de Concurs și Validare organizează alegerile în cadrul Adunării generale a Consiliului Școlar al Elevilor, unde câte un reprezentant de la fiecare clasă are drept de vot secret;
 • Numărarea voturilor de către Comisia Școlară de Concurs și Validare și anunțarea rezultatelor sesiunii de alegeri prin publicarea procesului-verbal întocmit în urma Adunării generale;
 • Numirea în funcție, de către Comisia Școlară de Concurs și Validare a candidaților aleși.
 • Dosarul de candidatură, pentru a fi considerat complet, trebuie să conțină răspunsuri la întrebările și cerințele adresate.
 • Cadrele didactice nu se pot implica în procesul electoral. Dacă întâlnești astfel de cazuri, contactează-ne aici: alegeri@consiliulelevilor.ro.

Alegerile în cadrul Consiliului Elevilor reprezintă un mecanism complex, astfel pot apărea schimbări de la parcursul prezentat anterior. Pentru mai multe detalii, contactează membrii consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ în care studiezi, sau consiliului județean/municipal al elevilor din care faci parte.

Pentru mai multe detalii despre procesul de alegeri vă recomandăm să citiți Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cardul Consiliului Elevilor (Capitolele I, II.A, VI, VII, cât și anexele 1 și 2).

Ai o problemă sau o întrebare despre procesul de alegeri? Scrie-ne aici: alegeri@consiliulelevilor.ro

Consiliul Județean al Elevilor și
Consiliul Municipal al Elevilor București

Ce este Consiliul Județean al Elevilor?

Consiliul Județean al Elevilor este structura care reprezintă interesele elevilor la nivel județean.  Este compus din Biroul executiv, Adunarea generală, departamente și Biroul de Presă.

Consiliul Municipal al Elevilor București este structura care reprezintă interesele elevilor la nivelul Municipiului București. Este compus din Biroul executiv, Adunarea generală, departamente și Biroul de Presă.

Pentru a afla mai multe detalii despre activitatea consiliului județean/municipal al elevilor din zona în care studiezi, contactează reprezentanții structurii aici.

Pentru ce funcții poți candida?

Biroul executiv

Președinte

 • Prezidează Adunarea generală și ședințele Biroului executiv;
 • Coordonează activitatea structurii; 
 • Reprezintă structura în spațiul public;
 • Asigură respectarea regulamentelor și o comunicare eficientă cu consiliile școlare ale elevilor și Consiliul Național al Elevilor.

Secretar executiv

 • Întocmește documentele structurii; 
 • Gestionează comunicarea internă la nivelul Biroului executiv; 
 • Comunică cu partenerii, decidenții sau elevii prin intermediul adresei de e-mail.

Vicepreședinte

 • Preia atribuțiile președintelui în absența acestuia; 
 • Poate îndeplini sarcini variate, de la administrarea paginilor de social media la comunicarea cu partenerii și sponsorii structurii;
 • Asigură comunicarea eficientă cu consiliile școlare ale elevilor.

Director de Departament

Departamentul PR și comunicare

 • Asigură calitatea imaginii publice a CJE/CMEB; 
 • Realizează materiale pentru social media; 
 • Asigură o bună comunicare cu mass-media și partenerii structurii; 
 • Coordonează activitatea Biroului de Presă, contribuind la comunicate de presă, articole sau postări.

Departamentul pentru învățământ gimnazial

 • Coordonează activitatea consiliilor școlare ale elevilor junior; 
 • Asigură calitatea reprezentării elevilor de gimnaziu; 
 • Întocmește rapoarte și aduce propuneri cu privire la educația elevilor de gimnaziu

Departamentul pentru învățământ profesional, tehnic, confesional și vocațional

 • Menține o comunicare permanentă cu președinții consiliilor școlare ale elevilor din aceste forme de învățământ; 
 • Întocmește rapoarte și aduce propuneri cu privire la educația elevilor care urmează un profil tehnic, profesional, confesional sau vocațional.

Departamentul pentru integrarea grupurilor vulnerabile și a celor etnice

 • Consultă regulat elevii din teritoriu care se încadrează în aceste grupuri; 
 • Aduce propuneri pentru îmbunătățirea gradului de incluziune în educație; 
 • Întocmește rapoarte privind situația includerii acestor grupuri la nivel județean.

Departamentul pentru voluntariat și educație non-formală

 • Identifică și promovează în rândul tinerilor, oportunități de voluntariat sau de formare; 
 • Coordonează activitatea voluntarilor structurii; 
 • Ajută la organizarea evenimentelor Consiliului Județean al Elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București.

Cum poți candida?

Biroul executiv

Pentru a candida în cadrul Biroului executiv, trebuie să îndeplinești următoarele criterii:

 • Să fi elev în cadrul ciclului liceal, în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a;
 • Să nu fi afiliat unei entități politice (partide, organizații politice, organizații de tineret ale partidelor politice etc.);
 • Să ocupi o funcție în cadrul Biroului executiv al consiliului școlar al elevilor din unitatea ta de învățământ sau să fi delegat de Aduanrea generală a consiliului școlar al elevilor din unitatea ta de învățământ.
 • Anexa 2 din Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor; PDF | Word
 • Procesul-verbal încheiat în urma sesiunii de alegeri de la nivel școlar sau hotărârea Adunării generale a consiliului școlar al elevilor din unitatea ta de învățământ prin care ești delegat pentru a candida în cadrul CJE/CMEB;
 • Curriculum Vitae (*Vă recomandăm utilizarea formatului Europass);
 • Strategie de dezvoltare;
 • Plan de acțiune.

Important! Pentru funcțiile din cadrul Biroului executiv al consiliului județean/municipal al elevilor, strategia de dezvoltare, planul de acțiune și curriculum vitae sunt supuse punctării după un barem stabilit de Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor. Pentru ca dosarul să fie valid, trebuie să obțină un punctaj de minim 70 de puncte din partea comisiei.

 • Înainte de a scrie, îți recomandăm să arunci o scurtă privire asupra rețelelor sociale și site-ul consiliului județean/municipal al elevilor în care candidezi, pentru a înțelege activitatea acestuia mai bine;
 • Asigură-te că problemele expuse de tine sunt valabile pentru un număr mare de elevi, nu te concentra pe probleme individuale;
 • Asigură o corelare bună între problemele expuse și metodele prin care dorești să le rezolvi;
 • Gândește-te de două ori la fezabilitatea unui demers propus de tine. Cel mai important pentru noi este ca ideile tale să poată deveni realitate, nu să rămână pe hârtie;
 • Folosește-te de cât mai multe date și statistici, astfel poți atesta dimensiunea unei probleme expuse de tine;
 • Ierarhizează problemele expuse de tine în funcție de importanța rezolvării acestora cât mai repede;
 • Nu contează numărul de pagini pe care le redactezi, contează calitatea conținutul scris de tine;
 • În strategia de dezvoltare este important să punctezi și să explici problemele expuse de tine, cât și metodele de rezolvare, în timp ce în planul de acțiune trebuie să te concentrezi asupra planificării parcursului de rezolvare a problemelor;
 • Nu uita că strategia de dezvoltare și planul de acțiune sunt compuse pentru mandatul tău, adică pentru o durată de doi ani;
 • Verifică baremul de punctare (anexa 5 din Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor).

Departamente

Pentru a candida pe funcțiile de director de departament, trebuie să îndeplinești următoarele criterii:

 • Să fi elev în cadrul ciclului liceal, în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a;
  *Dacă ești elev în ciclul gimnazial, poți candida pentru funcția de director al Departamentului pentru învățământ gimnazial
 • Să nu fi afiliat unei entități politice (partide, organizații politice, organizații de tineret ale partidelor politice etc.).
 • Anexa 2 din Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cadrul Consiliului Elevilor; PDF | Word
 • Curriculum Vitae (*Vă recomandăm utilizarea formatului Europass).

Sesiunile de alegeri – procedură

 • Comisia Județeană de Concurs și Validare, organismul care organizează alegerile la nivel județean, anunță organizarea sesiunii de alegeri, calendarul și funcțiile disponibile prin mai multe modalități (postări pe rețelele sociale, mesaje transmise prin canalele interne de comunicare etc);
 • Candidații își depun dosarele de candidatură până la un termen-limită, după care sunt validate de Comisia Județeană de Concurs și Validare;
  *Dosarele de candidatură trebuie să fie complete pentru a fi validate.
  **Comisia punctează dosarele, în cazul funcțiilor pentru Biroul executiv, după baremul de punctare. Punctajul  este definitiv și nu poate fi contestat. 
 • Comisia Județeană de Concurs și Validare comunică rezultatele validării dosarelor de candidatură;
 • Ziua alegerilor: Comisia Județeană și Validare organizează alegerile în cadrul Adunării generale a consilului județean/municipal al elevilor, unde președinții consiliilor școalare ale elevilor sau, în lipsa lor, delegații acestora au drept de vot secret;
 • Numărarea voturilor de către Comisia Județeană de Concurs și Validare și anunțarea rezultatelor sesiunii de alegeri;
 • Numirea în funcție, de către Comisia Județeană de Concurs și Validare a candidaților aleși.

Alegerile în cadrul Consiliului Elevilor reprezintă un mecanism complex, astfel pot apărea schimbări de la parcursul prezentat anterior. Pentru mai multe detalii, contactează membrii consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ în care studiezi, sau consiliului județean/municipal al elevilor din zona în care locuiești.

Pentru mai multe detalii despre procesul de alegeri vă recomandăm să citiți Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor din cardul Consiliului Elevilor (Capitolele I, II.B, VI, VII, cât și anexele 1, 2 și 5).

Ai o problemă sau o întrebare despre procesul de alegeri? Scrie-ne aici: alegeri@consiliulelevilor.ro

Te-am convins? Găsește Consiliul Elevilor din județul tău!

Implică-te!