Combaterea inechităților din educație, (prioritate) zero pentru Guvern

Începutul anului 2019 aducea pentru elevii din România o măsură de natură să faciliteze accesul acestora la educație, prin garantarea unui suport financiar în valoare de 250 lei per capita, sub formă de vouchere destinate cumpărării de rechizite, echipament sportiv, auxiliare școlare și alte materiale necesare învățării. Inițiativa avea să poarte denumirea „Programul de susținere a educației «Merg la școală», pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și profesional de stat”, fiind un sprijin real pentru familiile cu posibilități reduse.

Din nefericire însă, în stilul deja consacrat, caracterizat de modificări „din pix” realizate parcă peste noapte, proiectul de Hotărâre de Guvern privind programul a fost retras din dezbatere publică, fără a fi oferită vreo explicație în acest sens. Peste 2,5 milioane de elevi români, beneficiarii direcți ai tichetelor educaționale prevăzute în pachetul legislativ, se află în situația asigurării plății pentru materiale din bani proprii, însă nu toți au resursele necesare.

Consiliul Național al Elevilor (CNE) condamnă atitudinea manifestată de factorii decizionali, care tratează educația ca pe un cost, neînțelegând că aceasta reprezintă, de fapt, o investiție. În contextul în care cele mai recente date Eurostat arată că România are cea mai mare pondere a sărăciei în rândul copiilor din toată Uniunea Europeană, 49,2% dintre românii cu vârste de la 0 la 17 ani fiind sub risc de sărăcie, mult peste media UE de 26,4%, este crucială identificarea unor soluții pe termen mediu și lung, care să vină în ajutorul acestora. Una dintre cauzele principale ale fenomenului de părăsire timpurie a școlii este reprezentată de condițiile financiare precare ale elevului și ale familiei din care acesta provine, iar nefinalizarea studiilor de către elev conduce spre o scădere considerabilă a șanselor ca acesta să fie, ulterior, integrat pe piața muncii, fapt ce, pe de o parte, are efecte profund negative asupra sa la nivel individual, iar pe de altă parte, determină diminuarea forței de muncă în plan național.

Mai mult decât atât, deși Legea Educației Naționale 1/2011 prevede gratuitatea sistemului de învățământ românesc, în mediul școlar se infiltrează încă practici incorecte, care contrazic prevederea în cauză. Mulți elevi sunt încă presați să plătească pentru materialele folosite în cursul actului instructiv-educativ (cretă, markere, topuri de coli, bureți, etc.), sub argumentul conform căruia „școala nu are destui bani”. Se configurează astfel practica „fondului clasei”, respectiv a „fondului școlii”, în scopul combaterii cărora se fac prea puțini pași. La aceste cheltuieli, se adaugă, în unele cazuri, contribuția la paza unității de învățământ, transportul elevilor de acasă până la școală și invers, dar și meditațiile, căci, din păcate, deseori calitatea educației livrate în școală lasă de dorit. Un studiu realizat de „Salvați Copiii” arată că, deși învățământul românesc este teoretic gratuit, costurile educației se ridică în medie la 1490 lei/elev și 1954 lei/familie. Dată fiind această situație, prin programul „Merg la școală”, statul ar fi preluat o parte din aceste cheltuieli, oferind categoriilor defavorizate de elevi oportunitatea de a participa la actul educațional.

Solicităm, așadar, Guvernului menținerea intactă a bugetului alocat pentru segmentul educației și reconsiderarea importanței măsurilor de tip social având drept obiectiv central garantarea accesului elevilor la educație.

 

Anul acesta, dăm #foaiagoală la simulările naționale!

 

 

Consiliul Național al Elevilor, structura reprezentativă a elevilor din România, dorește să aducă în atenția publică (mai ales vouă, elevilor pe care îi reprezentăm) o problemă care este cunoscută tuturor: metodele de evaluare din sistemul nostru de învățământ nu se pliază pe nevoile și interesele actuale.

De aceea, dar și pentru a responsabiliza toți decidenții care până acum nu ne-au luat în serios, invităm elevii din România să ni se alăture în protestul prin care ne opunem modului în care sunt organizate simulările examenelor naționale. Mai mult decât orice altceva, o facem pentru generațiile viitoare, pentru că ele nu trebuie să fie asemenea nouă, o generație de sacrificiu, o generație de cobai ai Ministerului Educației Naționale. Modificările nefundamentate din acest an ne fac să refuzăm a fi părtași la acest experiment, unde examenele par a deveni un scop, nu un mijloc.

Dăm foaia goală pentru că simulările nu ne vor evalua competențele, ci doar cunoștințele. Nu ne vor evalua capacitatea de a gândi critic, ci doar capacitatea de a reproduce informațiile care ne-au fost dictate la clasă. Simulările au ajuns să fie experimentul ministerului, nu experiențele noastre de învățare, iar acest lucru ne motivează să ne ridicăm în fața tuturor acestor nedreptăți, printr-un protest: fie dând foaia goală, fie scriind tot ceea ce este greșit la sistem, transformându-ne foaia de examen într-un manifest față de învățământul românesc.

Dăm foaia goală pentru că schimbările nefundamentate nu sunt soluția în educație: pentru că atunci când regulile se schimbă în timpul jocului, ești îndreptățit să ieși din joc. Itemii de tip obiectiv nu au fost etalonați, iar noi, deși suntem beneficiarii direcți ai educației, nu am fost consultați. Mai mult decât atât, suntem constrânși să acceptăm schimbările făcute din pix care încep să caracterizeze sistemul de învățământ românesc.

Dăm foaia goală pentru că suntem conștienți că ministerul ne vrea niște cobai, niște procente dintr-o diagramă și nimic mai mult. Dăm foaia goală pentru a trage un semnal de alarmă înainte să fie prea târziu, înainte să ajungem în punctul critic în care vom susține simulări de examene naționale anual, pentru că decidenții își doresc să pună cât mai multă presiune pe noi. Dăm foaia goală pentru că încă o evaluare în clasa a VII-a este nejustificată, când încă nu ne-a fost clarificat de ce am dat-o pe cea din clasa a VI-a, căci încă o simulare nu ne va face nici mai stăpâni pe competențele noastre, nici mai puțin stresați la gândul că ne așteaptă ani grei, ani în care vom alerga de la un meditator la altul, ani în care, după atâtea examene și evaluări standardizate, nimeni nu ne va întreba spre ce domeniu vrem să ne îndreptăm.

Într-un final, în cazul în care rezonezi cu argumentele aduse de noi, însă nu le găsești a fi îndeajuns de convingătoare încât să te determine să ni te alături, în cazul în care te simți presat de părinți, profesori sau societate să iei o notă mare la simulări, în cazul în care consideri că sunt destui elevi care vor protesta și fără tine, vrem să îți amintim că tu, beneficiarul primar al educației, ești cel care contează! Tu ar trebui să te afli în centrul actului didactic, iar examenele (ca orice altă formă de evaluare, de altfel) ar trebui să fie despre tine, nu despre ei. Educația nu se poate realiza fără tine.

Fiecare dintre noi are o voce care contează enorm, așadar pentru orice neajuns pe care l-ai resimțit ca actor principal al sistemului, pentru fiecare dată în care ai asimilat informațiile oferite de către profesor doar pentru că „trebuie”, fiind convins de inaplicabilitatea și lipsa de necesitate a acelor cunoștințe, pentru oricare moment în care te-ai gândit că nu un test te-ar motiva să înveți, ci un stil interactiv de predare al cadrului didactic, o atenție sporită acordată de către acesta în procesarea informației, o integrare reală a ta în cadrul orei de curs, pentru toate cele enumerate, dă foaia – fie goală, fie înșirând gândurile tale cu privire la sistemul de învățământ românesc.

Nu vrem evaluări mai ușoare, vrem evaluări reale! #foaiagoală

 

2019 – anul finanțării educației!

Consiliul Național al Elevilor, structura reprezentativă a elevilor din România, declară: 2019 – anul finanțării educației! Nenumărate studii, poziții ale reprezentanților principalilor actori din sistemul de învățământ și ale altor organizații civice, precum și reacții ale specialiștilor în educație relevă același lucru: educația este subfinanțată!

Cu scopul de a crește valoarea fondurilor alocate sectorului educației, atât de la nivel central, cât și de la nivel local, Consiliul Național al Elevilor a demarat campania „2019 – anul finanțării educației”, care are următoarele obiective:
1. „Abonament la educație” – Acordarea reducerii de minimum 50% a tarifului pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, alături de decontarea integrală a cheltuielilor cu transportul pentru elevii navetiști și eliminarea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport rutier al elevilor. Deși prin măsura de a plafona prețul abonamentelor pentru transportul rutier intern al elevilor s-a dorit decontarea integrală a costurilor cu transportul pentru elevii navetiști, efectele preconizate nu s-au concretizat. În urma unui studiu realizat de către Consiliul Național al Elevilor, intitulat „Raport privind implementarea Statutului Elevului la nivel național, în anul școlar 2017-2018”, s-a constatat că există nenumărate cazuri în care beneficiarilor primari ai educației nu li se acoperă decât un procent din prețul real al abonamentului, după cum urmează: doar 13% dintre elevii navetiști beneficiază de decontul integral al navetei, 41% primesc înapoi mai puțin de 30% din costul real al abonamentului, în timp ce procentaje minuscule sunt și în cazul elevilor care primesc un decont în valoare de mai mult de 70% din costul total, cât și pentru cei ce primesc între 50-70%: 3%, respectiv 4% dintre respondenți. În urma unei solicitări formulate în baza Legii 544/2001, transmise Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, s-a constatat că această instituție, prin structurile deconcentrate, a întocmit un număr de (doar) patru procese-verbale pentru nerespectarea tarifului maxim impus de către Guvern, în valoare de 36.000 de lei, în județele Argeș și Vâlcea, în contextul în care hotărârea de Guvern care stabilește prețurile practicate este datată din anul 2016 și un procent uriaș de elevi nu beneficiază de decontarea integrală a costurilor cu transportul. Măsurile propuse de către Consiliul Național al Elevilor sunt eliminarea tarifului maxim impus de către Guvern, alături de respectarea legii în privința acordării reducerii de minimum 50% de către administrațiile locale. Coroborând cele două măsuri, o parte din presiunea financiară care apasă pe umerii instituției centrale, în speță Ministerul Educației Naționale, va fi transferată autorităților locale, în speță consiliilor județene, care vor avea și rolul de a responsabiliza operatorii de transport care vor să profite de fondurile publice.

2. „Niciodată prea mult!” – analizarea finanțării educației, atât de la nivel central, cât și de la nivel local. Niciodată nu se acordă „prea multe” fonduri către segmentul educație.
Deși se spune că bugetul pentru învățământ are cea mai mare valoare de până acum, creșterea nu acoperă unele dintre ariile importante. Dacă pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, majorarea este una substanțială, de aproximativ 22% (de la 4413 RON la 5384 RON), creșterea procentuală a costului standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii” este de doar 4,225% (de la 355 RON la 370 RON), datorită indexării indicelui inflației.
Din cauza unei valori infime a costului standard per elev/preşcolar, în raport cu nevoile reale, privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”, există în continuare numeroase unități școlare unde se practică strângerea și folosirea de fonduri ilegale („fondul clasei”, „fondul școlii” și altele), ceea ce face ca învățământul să nu fie gratuit, așa cum prevede Constituția României.
Totodată, activitatea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFIP) a fost, din 2011 până acum, pur decorativă. Acțiunile CNE au scopul de a întări rolul acestui organ consultativ în creșterea finanțării educației, astfel încât bugetul alocat acestui sector să fie în concordanță cu nevoile reale ale sistemului. Creșterea bugetului educației fără stabilirea și fundamentarea sumelor necesare pentru fiecare coeficient în parte este imposibilă și împotriva unei bune guvernări. Din acest motiv, CNE și-a propus realizarea unor analize prin care să se determine sumele pe care le cheltuie părinții în locul autorităților publice centrale și locale, pentru a putea fundamenta majorarea costului standard per elev/preşcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar „bunuri şi servicii”, alături de modul de acordare și cuantumul sumelor pe care le alocă administrațiile locale către unitățile de învățământ preuniversitar.
3. Bursele acordate elevilor – stabilirea unui cuantum minim favorabil elevilor pentru bursele de ajutor social, de studiu, de merit și de performanță, precum și modificarea unor hotărâri de Guvern din aria aceasta.

În urma demersului inițiat de către Consiliul Național al Elevilor în anul 2017, autoritățile locale sunt obligate să acorde burse elevilor într-un cuantum minim, stabilit anual prin hotărâre de Guvern. Dacă din 2011 până la intrarea în vigoare a Legii nr. 38/2019, formularea „elevii […] pot beneficia de burse” era interpretată de către autoritățile locale într-un mod care prejudicia elevii, considerând că pot să acorde sau nu burse, formularea introdusă la inițiativa CNE obligă autoritățile să facă acest lucru. În continuare, este nevoie de stabilirea unui cuantum minim care să avantajeze elevii, alături de modificarea ordinului de ministru care stabilește criteriile de acordare a acestor burse. Motivația acestui demers constă în faptul că diferențele dintre valorile burselor acordate elevilor sunt foarte mari, în special în raport cu mediul unității de învățământ, rural, urban mic și urban mare.

Pe lângă aceste lucruri, se va milita pentru actualizarea unor hotărâri de Guvern astfel încât elevii care frecventează învățământul profesional să beneficieze de bursa profesională pe toată perioada anului școlar, iar criteriile financiare care stau la baza acordării altor ajutoare sub formă de bani să fie actualizate, în raport cu creșterea salariului minim net pe economie.
4. „Dezinfectăm sistemul” – ce facem cu cantinele, internatele și condițiile igienico-sanitate din școli?

La momentul actual, peste 1400 de unități de învățământ au toaleta în fundul curții. În același timp, nenumărate școli nu asigură minimul necesar pentru igiena școlarilor: hârtie igienică, săpun și apă curentă. Pe lângă aceste lucruri, în majoritatea cantinelor și internatelor școlare, condițiile nu sunt prielnice activității elevilor – gândaci, igrasie, mizerie, mobilă uzată. CNE va milita pentru acordarea fondurilor necesare aducerii în condiții optime pentru elevi a infrastructurii școlare, astfel încât aceștia să nu mai învețe în unități de învățământ ale căror condiții igienico-sanitare și dotări sunt anacronice, precum și pentru actualizarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1955/1995, pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

„Ideea acestei campanii ample a venit în urma ședinței CNFIP din decembrie 2018; după acea întâlnire, am ieșit mâhnit pe ușa MEN. Era clar că trebuie să facem ceva cu finanțarea educației: de la finanțarea de bază și cea complementară, la transportul elevilor, la bursele acestora și la infrastructura școlară, până la fondurile informale de tipul fondul clasei, fondul școlii și altele. Am întors ideea pe toate părțile, i-am găsit un nume potrivit și am ordonat conținutul. Vom pune presiune pe autoritățile centrale și locale, astfel încât finanțarea segmentului educației să fie în concordanță cu nevoile reale ale sistemului. Efectele subfinanțării învățământului sunt foarte grave și abia încep să apară: de la calitatea personalului didactic, care pare să aibă o descreștere, la rezultate din ce în ce mai slabe la evaluările naționale, până la clase supraaglomerate, unde actul didactic devine ineficient. Cauzele acestor probleme au legătură și cu formările inițială și continuă ale cadrelor didactice, cu discrepanțele de ordin calitativ dintre unitățile de învățământ și cu alte aspecte, însă și pentru rezolvarea lor este nevoie de fonduri. Toate acestea se răsfrâng, pe perioade mari de timp, asupra societății: de la procentele enorme de analfabeți funcțional, la corupția generalizată, la lipsa de oameni calificați pe piața muncii și migrația tinerilor, până la calitatea guvernării. Pe scurt, finanțarea precară duce la o populație lipsită de educație și formare.” a declarat Petru APOSTOAIA, președintele Consiliului Național al Elevilor

Acte normative și documente de referință:
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011 –http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150
2. Legea serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr.
92/2007 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81267
3. OMECTS privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat nr. 5576/2011 –
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132567
4. Hotărârea de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea
costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate
din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar nr. 72/2013
(actualizată doar până la data de 20 ianuarie 2017, însă a mai suferit modificări) –
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/146077
5. Raportul privind implementarea Statutului Elevului la nivel național, în anul școlar
2017-2018 –
https://drive.google.com/file/d/1wWcz8f4BtpYVHgBDMDp7POLRuK_W_OKG/view
6. Ordinul Ministrului Sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile
pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor nr. 1955/1995 –
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/7629

Cine sunt vinovații?

Consiliul Național al Elevilor (CNE), structura reprezentativă a elevilor din România, lansează un chestionar online în vederea concretizării unei viziuni de ansamblu asupra relațiilor disfuncționale dintre actorii principali ai actului educațional, o problemă stringentă a sistemului de învățământ.

Propunerea legislativă a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ vizează în mod direct destabilizarea și mai puternică a raportului de putere dintre elevi, părinți și cadre didactice, acordând statutul de autoritate publică celor din urmă. Prin această modificare, se dorește consolidarea autorității profesorilor ca urmare a creșterii numărului de acte de violență îndreptate către personalul didactic, atât din partea elevilor, cât și din partea părinților.

Dezechilibrul și colaborarea defectuoasă dintre participanții la actul educațional nu pot desemna însă un unic vinovat, astfel că este necesară o viziune globală a perspectivelor distincte asupra disfuncționalității actuale, o consultare elaborată și un dialog asumat. Considerăm că, în vederea soluționării problemelor semnalate de către membrii comunității școlare, măsurile luate trebuie corelate cu starea de fapt a sistemului și carențele asupra cărora statutul în cauză nu va avea un impact real. În ceea ce privește lipsa finanțării învățământului ori a infrastructurii școlare necesare, implementarea propunerii nu aduce niciun beneficiu din punct de vedere calitativ actului educațional.

Inițiativa lansată de Consiliul Național al Elevilor în mediul online invită elevii, părinții/tutorii legali și cadrele didactice să se pronunțe asupra stării concrete a relațiilor dintre ei. În perioada 20 februarie – 8 martie a.c., chestionarul poate fi completat accesând următorul link: http://bit.ly/CNErdepp.

Un experiment nejustificat al ministerului!

Consiliul Național al Elevilor, structura de reprezentare a tuturor elevilor din România, își exprimă dezamăgirea profundă privind modul în care Ministerul Educației Naționale își propune să organizeze simulările examenelor naționale. În calitate de reprezentanți ai elevilor din toată țara, ne simțim îndreptățiți să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește transformarea simulării naționale, dintr-un exercițiu prin care elevii să se familiarizeze cu conceptul de examen național, la un experiment nefundamentat al ministerului.

În acest sens, dar și în lumina evenimentelor anterioare, când Ministerul Educației Naționale propusese ca în subiectele examenelor să se regăsească itemi preponderent obiectivi (de tip grilă), considerăm că factorii decizionali doresc să implementeze o tranziție nejustificată, prin care se dorește creșterea artificială a ratei de promovabilitate. Mai mult decât atât, Ministerul nu implementează în mod etapizat această tranziție, ci sub forma unui experiment care creează o confuzie generală în rândul elevilor. Dacă această schimbare se dovedește a fi în beneficiul elevilor (deși ne vine greu a crede, pentru că o astfel de tranziție trebuie fundamentată și analizată temeinic, de către experți educaționali), ea ar trebui pilotată pentru elevii de clasa a X-a (în cazul examenului de Bacalaureat) și pe un eșantion bine determinat, nicidecum în timpul simulării naționale.

În același registru, dorim să evidențiem faptul că această preponderență a itemilor obiectivi vine, adeseori, în defavoarea beneficiarilor primari ai educației. De exemplu, la matematică, înlocuind subiectele actuale cu cele de tip grilă, elevii nu vor putea fi evaluați în baza raționamentelor și a gândirii lor analitice, prin punctajele intermediare, ci doar notați în baza obținerii unui rezultat.

Tot în defavoarea beneficiarilor direcți ai actului educațional este instituită și simularea evaluării naționale din clasa a VII-a. Supraaglomerarea elevilor de clasa a VII-a pentru a susține o simulare pentru Evaluarea Națională este nejustificată, având în vedere faptul că ei susțin o evaluare intermediară și în clasa a VI-a. Introducerea unei alte simulări subliniază că evaluările intermediare din clasa a VI-a nu au niciun rol real în a testa și evalua competențele elevului.

Pentru a nu ne îndepărta de scopul inițial al simulării, și anume cel de a asigura posibilitatea unei evaluări a competențelor elevului în raport cu obiectivele necesare promovării unui astfel de examen, solicităm cu fermitate Ministerului Educației Naționale să acorde o mai mare atenție modului în care aceste simulări vor fi desfășurate. Ne dorim ca orice studiu de caz sau experiment inițiat de către MEN să fie fundamentat, analizat temeinic și implementat responsabil în favoarea elevilor.