Calitatea în educație și reforma ARACIP – ce e de făcut?

În ultimele zile, Ministerul Educației a readus pe agenda publică  reorganizarea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, care, conform proiectului, va căpăta o formă profund politizată și neprofesionalizată, departe de necesitățile reale ale educației din România.

De aceea, Consiliul Național al Elevilor atrage atenția asupra necesității adoptării unui set de măsuri urgente, față de care Ministerul Educației ar trebui să țină cont în mod vehement:

  1. Consiliul ARACIP trebuie să fie format STRICT din experți evaluatori, cu o experiență vastă, care să fie selectați pe baza unei proceduri interne transparente, pentru a nu subordona ARACIP-ul unor grupuri de interese;
  2. Organizarea formărilor anuale pentru membrii comisiilor de evaluare și asigurare a calității din școli și pentru entitățile interesate de acest domeniu, cum este Consiliul Național al Elevilor (simulări de evaluări externe pe care le organizează experții din teritoriu, abordarea și explicarea standardelor de calitate etc.);
  3. Includerea, pe site-ul ARACIP, a unei secțiuni cu soluții pentru remedierea punctelor deficitare des întâlnite în unitățile de învățământ, reieșite din rapoartele periodice/anuale;
  4. Ministerul Educației ar trebui să oblige școlile care nu au fost supuse evaluării periodice să fie evaluate – eventual să ofere și fondurile necesare pentru evaluarea ARACIP, în cazul în care aceasta ar fi problema;
  5. Entitățile interesate (reprezentanții elevilor, ai părinților, ai angajaților din învățământ etc.) să poată participa la ședințele Consiliului ARACIP cu statut de observator;
  6. Înființarea uneia dintre comisiile consultative ale ARACIP care să aibă rolul de a formula soluții pentru remedierea deficiențelor întâlnite des în teritoriu, din care să facă parcă experți în evaluarea, dar și alte entități interesate.

În noua metodologie de evaluare, CEAC-urile sunt obligate să propună modificări ale planurilor de dezvoltare instituțională, în funcție de deficiențele constatate, ceea ce este o abordare foarte bună, pentru că se promovează principiul descentralizării. Totuși, multor membri din CEAC-uri le lipsește formarea, ceea ce înseamnă că remedierea problemelor constatate în urma vizitei de evaluare poate fi îngreunată. ARACIP trebuie să ofere soluții pentru problemele des întâlnite, respectiv materiale de formare asemănătoare cu cele pentru experții evaluatori (pot fi chiar sesiuni de formare înregistrate), pe modelul sesiunilor de formare ARACIS. ARACIP trebuie să ofere materiale de calitate, cu informații verificate, care să ducă la crearea și consolidarea unei culturi a calității în învățământul preuniversitar.

Ministerul Educației trebuie să-și asume și să remedieze de urgență situația celor 1.785 de unități școlare cu personalitate juridică care nu au fost niciodată evaluate de când a apărut ARACIP, timp în care ar fi trebuit să aibă loc trei evaluări externe în aceste instituții. Conform Legii calității în educație, evaluarea nu se face la solicitarea ARACIP, ci la solicitarea furnizorului de educație. Fostul președinte ARACIP, Șerban Iosifescu, a arătat cum, în ultimii doi ani, Ministerul Educației nu a mai realizat acest contract, iar ARACIP, conform legii, nu are cum să evalueze școlile. Cineva trebuie să ceară instituției evaluarea externă a școlilor: fie Ministerul Educației, fie chiar școlile.

Mai mult decât atât, toți actorii implicați trebuie să înțeleagă că reformarea ARACIP trebuie să presupună o viziune pe termen scurt, mediu și lung, care să ducă la crearea unei culturi a calității, nu la niște modificări din pix, total aberante, care ar reprezenta triumful unor grupuri de interese. De aceea, Consiliul Național al Elevilor îndeamnă la responsabilitate din partea Ministerului Educației, care a permis ca aproape 2000 de unități de învățământ să nu treacă printr-o evaluare externă a calității. Luptele pentru putere dintre adulți exced situația de față și ajung să aibă impact în viața fiecărui beneficiar – elevul.

Calitatea în educație și reforma ARACIP – ce e de făcut?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *