Cât (nu) investim în educație? – Analiza Națională privind acordarea burselor pentru elevi

Unul dintre obiectivele structurii noastre este garantarea echității în sistemul de acordare a burselor pentru elevii din România. Dar cum putem vorbi despre echitate, atunci când autoritățile publice locale refuză să își îndeplinească atribuțiile legale și să acorde burse, conform criteriilor în vigoare, pentru toți elevii eligibili?

Analiza Națională privind acordarea burselor pentru elevi constituie un reper menit să ne confere o radiografie asupra modului iresponsabil de administrare a microsistemelor educaționale – astfel, primăriile preferă să investească în festivități comunale, având unicul scop de a consolida imaginea administrației, iar atunci când vine vorba de susținerea educației, elevii devin victimele abuzurilor și a mesajelor nefundamentate de tipul Nu avem bani!

Pentru elevii din România, cu precădere pentru cei aflați în risc de excluziune socială, bursa nu constituie doar un stimulent pentru a realiza performanță școlară, ci un serviciu care le oferă posibilitatea de a fi școlarizați și de a avea acces la educație cu adevărat.

În drept, conform alineatului d), articolului 105 din Legea educației naționale nr. 1/2011:

(2) Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli:

d) cheltuieli cu bursele elevilor.

De asemenea, articolul 82 din Legea educație naționale nr. 1/2011 prevede, la alineatul (1): Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat beneficiază lunar de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social.

Conform Ordinului nr. 5576/2011 din  7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educației și Cercetării Științifice,

ART. 2 Acordarea burselor menţionate la art. 1 reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină.   

ART. 3    (1) Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Cum a apărut această analiză? Pentru a realiza această analiză, ne-am folosit de instrumentul reprezentat de Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/2001. Consiliile județene ale elevilor au trimis aceste solicitări către toate primăriile din țară.

Anual, sute de elevi își contactează reprezentanții pentru ca aceștia să poată lua atitudine în situațiile în care elevii sunt victimele iresponsabilității primăriilor, care neglijează dreptul la bursă al elevilor. Bursa constituie un stimulent pentru participarea elevului la viața școlară și, în foarte multe cazuri, în familiile dezavantajate din punct de vedere socio-economic, bursa constituie un argument pentru ca unicul copil al familiei să nu abandoneze școala. În acest context, Consiliul Național al Elevilor a lansat, în luna noiembrie a anului 2019, campania Burse în toată România!, prin care am reușit să punem bursele pe agenda publică, iar eforturile noastre, începute în 2017, nu se vor opri aici.

Ce se va întâmpla de acum încolo? Vom aplica un plan de advocacy care, în primă fază, va ținti 5 comunități locale în care nu se acordă burse în fiecare județ, iar reprezentanții elevilor vor iniția demersuri pentru ca acestea să fie acordate până la proxima rectificare bugetară a bugetelor locale. Consiliul Național al Elevilor va transmite autorităților centrale noi criterii de acordare a burselor, în beneficiul elevilor din România, care se află în prezent într-un proces de consultare cu elevi reprezentanți din toată țara. Rămâi alături de noi pentru a observa evoluția demersului!

Vezi mai jos analiza generală, dar și situația corespunzătoare fiecărui județ:

Statistică națională: https://bit.ly/statistică-națională

ALBA: https://bit.ly/burse-Alba

ARAD: https://bit.ly/burse-Arad

ARGEȘ: https://bit.ly/burse-Argeș

BACĂU: https://bit.ly/burse-Bacău

BIHOR: https://bit.ly/burse-Bihor

BISTRIȚA-NĂSĂUD: https://bit.ly/burse-Bistrița-Năsăud

BOTOȘANI: https://bit.ly/burse-Botoșani

BRAȘOV: https://bit.ly/burse-Brașov

BRĂILA: https://bit.ly/burse-Brăila

MUNICIPIUL BUCUREȘTI: https://bit.ly/burse-București

BUZĂU: https://bit.ly/burse-Buzău

CARAȘ-SEVERIN: https://bit.ly/burse-Caraș-Severin

CLUJ: https://bit.ly/burse-Cluj

CONSTANȚA: https://bit.ly/burse-Constanța

COVASNA: https://bit.ly/burse-Covasna

DÂMBOVIȚA: https://bit.ly/burse-Dâmbovița

DOLJ: https://bit.ly/burse-Dolj

GALAȚI: https://bit.ly/burse-Galați

GIURGIU: https://bit.ly/burse-Giurgiu

GORJ: https://bit.ly/burse-Gorj

HARGHITA: https://bit.ly/burse-Harghita

HUNEDOARA: https://bit.ly/burse-Hunedoara

IALOMIȚA: https://bit.ly/burse-Ialomița

IAȘI: https://bit.ly/burse-Iași

ILFOV: https://bit.ly/burse-Ilfov

MARAMUREȘ: https://bit.ly/burse-Maramureș

MEHEDINȚI: https://bit.ly/burse-Mehedinți

MUREȘ: https://bit.ly/burse-Mureș

NEAMȚ: https://bit.ly/burse-Neamț

OLT: https://bit.ly/burse-Olt

PRAHOVA: https://bit.ly/Prahova

SATU MARE: https://bit.ly/burse-Satu-Mare

SĂLAJ: https://bit.ly/3bmk7BP

SIBIU: https://bit.ly/burse-Sibiu

SUCEAVA: https://bit.ly/burse-Suceava

TELEORMAN: https://bit.ly/burse-Teleorman

TIMIȘ: https://bit.ly/burse-Timiș

TULCEA: https://bit.ly/burse-Tulcea

VASLUI: https://bit.ly/burse-Vaslui

VÂLCEA: https://bit.ly/burse-Vâlcea

VRANCEA: https://bit.ly/burse-Vrancea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *