Cine sunt vinovații?

Consiliul Național al Elevilor (CNE), structura reprezentativă a elevilor din România, lansează un chestionar online în vederea concretizării unei viziuni de ansamblu asupra relațiilor disfuncționale dintre actorii principali ai actului educațional, o problemă stringentă a sistemului de învățământ.

Propunerea legislativă a Federației Sindicatelor Libere din Învățământ vizează în mod direct destabilizarea și mai puternică a raportului de putere dintre elevi, părinți și cadre didactice, acordând statutul de autoritate publică celor din urmă. Prin această modificare, se dorește consolidarea autorității profesorilor ca urmare a creșterii numărului de acte de violență îndreptate către personalul didactic, atât din partea elevilor, cât și din partea părinților.

Dezechilibrul și colaborarea defectuoasă dintre participanții la actul educațional nu pot desemna însă un unic vinovat, astfel că este necesară o viziune globală a perspectivelor distincte asupra disfuncționalității actuale, o consultare elaborată și un dialog asumat. Considerăm că, în vederea soluționării problemelor semnalate de către membrii comunității școlare, măsurile luate trebuie corelate cu starea de fapt a sistemului și carențele asupra cărora statutul în cauză nu va avea un impact real. În ceea ce privește lipsa finanțării învățământului ori a infrastructurii școlare necesare, implementarea propunerii nu aduce niciun beneficiu din punct de vedere calitativ actului educațional.

Inițiativa lansată de Consiliul Național al Elevilor în mediul online invită elevii, părinții/tutorii legali și cadrele didactice să se pronunțe asupra stării concrete a relațiilor dintre ei. În perioada 20 februarie – 8 martie a.c., chestionarul poate fi completat accesând următorul link: http://bit.ly/CNErdepp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *