Combaterea inechităților din educație, (prioritate) zero pentru Guvern

Începutul anului 2019 aducea pentru elevii din România o măsură de natură să faciliteze accesul acestora la educație, prin garantarea unui suport financiar în valoare de 250 lei per capita, sub formă de vouchere destinate cumpărării de rechizite, echipament sportiv, auxiliare școlare și alte materiale necesare învățării. Inițiativa avea să poarte denumirea „Programul de susținere a educației «Merg la școală», pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal și profesional de stat”, fiind un sprijin real pentru familiile cu posibilități reduse.

Din nefericire însă, în stilul deja consacrat, caracterizat de modificări „din pix” realizate parcă peste noapte, proiectul de Hotărâre de Guvern privind programul a fost retras din dezbatere publică, fără a fi oferită vreo explicație în acest sens. Peste 2,5 milioane de elevi români, beneficiarii direcți ai tichetelor educaționale prevăzute în pachetul legislativ, se află în situația asigurării plății pentru materiale din bani proprii, însă nu toți au resursele necesare.

Consiliul Național al Elevilor (CNE) condamnă atitudinea manifestată de factorii decizionali, care tratează educația ca pe un cost, neînțelegând că aceasta reprezintă, de fapt, o investiție. În contextul în care cele mai recente date Eurostat arată că România are cea mai mare pondere a sărăciei în rândul copiilor din toată Uniunea Europeană, 49,2% dintre românii cu vârste de la 0 la 17 ani fiind sub risc de sărăcie, mult peste media UE de 26,4%, este crucială identificarea unor soluții pe termen mediu și lung, care să vină în ajutorul acestora. Una dintre cauzele principale ale fenomenului de părăsire timpurie a școlii este reprezentată de condițiile financiare precare ale elevului și ale familiei din care acesta provine, iar nefinalizarea studiilor de către elev conduce spre o scădere considerabilă a șanselor ca acesta să fie, ulterior, integrat pe piața muncii, fapt ce, pe de o parte, are efecte profund negative asupra sa la nivel individual, iar pe de altă parte, determină diminuarea forței de muncă în plan național.

Mai mult decât atât, deși Legea Educației Naționale 1/2011 prevede gratuitatea sistemului de învățământ românesc, în mediul școlar se infiltrează încă practici incorecte, care contrazic prevederea în cauză. Mulți elevi sunt încă presați să plătească pentru materialele folosite în cursul actului instructiv-educativ (cretă, markere, topuri de coli, bureți, etc.), sub argumentul conform căruia „școala nu are destui bani”. Se configurează astfel practica „fondului clasei”, respectiv a „fondului școlii”, în scopul combaterii cărora se fac prea puțini pași. La aceste cheltuieli, se adaugă, în unele cazuri, contribuția la paza unității de învățământ, transportul elevilor de acasă până la școală și invers, dar și meditațiile, căci, din păcate, deseori calitatea educației livrate în școală lasă de dorit. Un studiu realizat de „Salvați Copiii” arată că, deși învățământul românesc este teoretic gratuit, costurile educației se ridică în medie la 1490 lei/elev și 1954 lei/familie. Dată fiind această situație, prin programul „Merg la școală”, statul ar fi preluat o parte din aceste cheltuieli, oferind categoriilor defavorizate de elevi oportunitatea de a participa la actul educațional.

Solicităm, așadar, Guvernului menținerea intactă a bugetului alocat pentru segmentul educației și reconsiderarea importanței măsurilor de tip social având drept obiectiv central garantarea accesului elevilor la educație.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *