Consiliul de Administrație. Ce este și cum te poți implica?

Pentru fiecare dintre noi, emoția noului an școlar se resimte aparte din diverse considerente, însă, pentru cei care anul acesta au decis că vor să facă parte din mișcarea de reprezentare și schimbare, sentimentele acestea ar putea fi mai intense. Ai 18 ani și îți dorești să faci parte din Consiliul de Administrație al unității tale de învățământ, însă nu știi cum să procedezi? Suntem aici, pentru a-ți explica pas cu pas ce ai de făcut mai exact!

Odată cu începerea cursurilor anului școlar 2021-2022, în unitățile de învățământ preuniversitar se desfășoară sesiunile electorale, atât pentru desemnarea reprezentantului elevilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ liceal, cât și pentru ocuparea pozițiilor vacante din birourile executive ale consiliilor școlare ale elevilor. Pentru a asigura o organizare eficientă și corectă a proceselor electorale, îți aducem în atenție următoarele mențiuni.

În ceea ce privește procesele electorale pentru desemnarea reprezentanților elevilor în consiliile de administrație, având în vedere prevederile Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5231/14.09.2015, vă comunicăm calendarul desfășurării alegerilor pentru această funcție, în anul școlar 2020-2021:

 • 13 septembrie 2021 – se anunță calendarul acțiunilor desfășurate pentru alegerea reprezentantului elevilor, componența comisiei de organizare și desfășurare a alegerilor și documentele ce trebuie depuse la dosar, prin afișarea la avizier, pe site-ul unității de învățământ sau utilizând alte mijloace de comunicare disponibile.
 • 14-19 septembrie 2021 – candidații depun dosarele de candidatură la comisie;
 • 20-21 septembrie 2021 – comisia analizează validitatea dosarelor depuse, prin verificarea respectării cerințelor menționate la art. 8 și art. 9 din Procedură; După procesul de analizare al dosarelor, comisia anunță public numele candidaților care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri;
 • 22-26 septembrie 2021 – candidații care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri se prezintă în cadrul unor întâlniri și dezbateri cu elevii școlii;
 • 27 septembrie 2021 – se desfășoară procesul electoral, comisia se întrunește pentru numărarea voturilor, este întocmit procesul-verbal și sunt anunțate rezultatele;
 • 28-29 septembrie 2021 – este organizat al doilea tur de alegeri, în cazul situațiilor prevăzute la art. 12, alin. (3) sau art. 13, alin. (1) din Procedură;
 • 30 septembrie 2021 – consiliile școlare ale elevilor transmit, în scris, directorului unității de învățământ și consiliului județean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București numele candidatului ales ca reprezentant al elevilor cu drept de vot în consiliul de administrație al unității de învățământ;
 • 01-04 octombrie 2021 – consiliile județene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor București vor realiza o bază de date și un grup pe o platformă online cu reprezentanții elevilor în CA-urile unităților de învățământ preuniversitar la nivel județean, pentru facilitarea comunicării cu aceștia.

Candidații care își doresc să fie desemnați trebuie să depună dosarul la comisia menționată în cadrul articolului 4, iar acesta are următoarea componență:

 • scrisoare de intenție;
 • copia cărții de identitate;
 • declarația pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute la articolul 8, alineatul 2.

Așadar, dacă ești pregătit să fii vocea elevilor din școala ta în acest an, să urmărești atent ca deciziile luate să fie în folosul colegilor tăi într-o formă transparentă și legală, te invităm să te grăbești pentru a-ți depinde aplicația de candidatură.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *