Fă cunoștință cu noi!

Cum a început totul?
Istoria, chiar dacă invocă momente apuse, insuflă viață și o istorie bogată pe fundamentul unui prezent roditor. Astfel, povestea reprezentării începe în 1991, atunci când își fac apariția primele consilii școlare ale elevilor. Aproape de începutul noului mileniu, și anume în 1999, prinde contur primul consiliul județean al elevilor, la Dâmbovița. Trei ani mai târziu, în 2002, se înființează și primul consiliul județean al elevilor coordonat exclusiv de elevi, în județul Cluj. Ca urmare a tuturor acestor mișcări din teritoriu ale elevilor, după încă 4 ani, și anume în 2006, apare Consiliul Național al Elevilor, reunind 18 județe. La acea vreme se aprobă și primul ROF – Regulament de organizare și funcționare al CNE. Un lucru pe de o parte amuzant, pe de altă parte plin de semnificație este faptul că prima Adunare generală a acestor elevi a debutat într-un autobuz, în localitatea Căciulata, județul Vâlcea. Adunarea generală este structura deliberativă și forul suprem de decizie al Consiliului Elevilor la toate nivelurile sale.
O nouă etapă
Primii pași ai Consiliului Național au fost anevoioși, fiind caracterizați de coordonarea directă a Ministerului Educației în perioada 2006-2009. Candidații la funcțiile din CNE erau aleși de o comisie formată din inspectori școlari, elevii care mergeau la Adunările Generale erau selectați de inspectorii școlari generali și orice decizie a Consiliului, fie el județean, fie el național trebuia să primească avizul Inspectoratului, respectiv al Ministerului. Vremuri mai faste se întrezăreau în 2010 când are loc Adunarea generală ordinară de la Deva, unde apare al doilea ROF al Consiliului Național al Elevilor. O specificație foarte importantă este faptul că, de acum, se înființează în fiecare județ consiliul județean al elevilor. Și, pentru a facilita dezvoltarea acestora, s-au creat consiliile regionale ale elevilor, 8 la număr. Încununând toate aceste realizări, CNE devenea independent de Ministerul Educației. Totuși, acest aspect a rămas doar unul de regulament, tipărit pe o hârtie. Urmau să mai apună câteva generații până la aceea care va lupta cu adevărat pentru independența decizională și faptică față de Minister.
Structura devine treptat mai puternică
Mai trec încă 5 ani și ne aflăm în 2015, la Buzău, unde are loc Adunarea generală extraordinară a CNE și se adoptă cel de-al treilea și curentul Regulament de organizare și funcționare al CNE. De această dată, consiliile regionale ale elevilor se desființează, considerându-se că scopul lor a fost atins și de acum CNE a ajuns la maturitatea necesară să își gestioneze eficient structurile din teritoriu. Se înființează, totuși, Comisia Națională de Etică care urma să monitorizeze și să consilieze toate structurile Consiliului. Pe deasupra, CNE devine în acest an membru cu drepturi depline în OBESSU – organizația de reprezentare a elevilor la nivel european, ducând reprezentarea din România la un nivel superior, câștigând notorietate.
Consiliul Național al Elevilor în prezent
După toate aceste progrese vizibile de la înființarea CNE și până la dobândirea independenței decizionale, de la un autobuz la existența CJE în fiecare județ, de la dorințe la realizări, Consiliul Național al Elevilor sărbătorește 13 ani de existență în februarie 2019 la Adunarea generală ordinară de la Focșani. Și uite așa s-a conturat povestea strucuturii de reprezentare a elevilor din România. Au fost 13 generații, 13 președinți și 29 de Adunări Generale. Rezultatele se văd și acum: publicarea Statutului Elevului, manuale școlare gratuite pentru toți elevii, naveta gratuită pentru elevi. De asemenea, elevii au început să creadă, să încerce, să lupte, să reușească. Vocea colegilor noștri este din ce mai puternică și, mai important, mai ascultată și înțeleasă de către Ministerul Educației și celelalte structuri decizionale. Premii câștigate 4 mai 2012 Titlu onorific pentru contribuții deosebite la dezvoltarea societății, Gala premiilor Radio România Mai 2017 Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Principesa Moștenitoare Margareta 17 martie 2019 Premiul „Examen de realitate”, Gala premiilor participării publice
Previous slide
Next slide

Misiunea noastră

Legea Educației Naționale 1/2011 stipulează clar faptul că elevii reprezintă beneficiarii primari ai tuturor programelor și măsurilor din sfera învățământului preuniversitar din România. În acest context, rolul nostru este de a ne asigura că acțiunile decidenților urmăresc în mod primordial interesele legitime ale elevilor.

Milităm pentru includerea elevilor în cele mai importante foruri de dezbatere atât la nivel școlar, cât și la nivel județean și național, astfel încât deciziile luate de cei responsabili să fie pliate pe nevoile și interesele beneficiarilor primari. Pornind de la premisa că elevii reprezintă centrul sistemului educațional, acționăm pentru ca problemele cu care ei se confruntă să se regăsească în permanență pe agenda publică, iar măsurile aferente să fie adoptate doar în urma consultării cu aceștia.

Raza de acțiune a Consiliului Elevilor se extinde și în teritoriu, la nivel județean, prin intermediul consiliilor județene ale elevilor, precum și la nivel școlar, unde se întâlnesc consilii școlare ale elevilor. Deși există un cadru legislativ care reglementează distinct drepturile de care elevii beneficiază, acestea sunt încă încălcate. De la probleme privind decontul navetei și condiții precare în unitățile de învățământ, până la abuzuri în sala de clasă: consemnarea absenței ca mijloc de coerciție, note acordate subiectiv, bullying, suntem aici pentru a combate practicile incorecte din mediul școlar.

Deși prezintă numeroase neajunsuri, sistemul educațional este presărat cu oameni, fie ei elevi, profesori, părinți sau activiști pentru o educație incluzivă de calitate, care încearcă să transforme școala într-un mediu propice dezvoltării armonioase a elevului din punct de vedere fizic și psihic. De fiecare dată când întâlnim astfel de oameni, ținem să îi oferim drept exemplu și să facilităm răspândirea bunelor practici pe care le inițiază.

Consiliile județene și școlare ale elevilor sunt organismele cu care aceștia intră cel mai ușor în contact, motiv pentru care investim cu fiecare ocazie în resursa umană de care dispunem, pentru a garanta vizibilitatea și reprezentativitatea demersurilor întreprinse de substructuri în plan local.

Echipa noastră

Bianca Ivan

Preşedinte

bianca.ivan@consiliulelevilor.ro

Ariana Popescu

Secretar executiv Organizare internă

ariana.popescu@consiliulelevilor.ro

Alexandru Pau

Secretar executiv relaţii externe

alexandru.pau@consiliulelevilor.ro

Rafaela
Barac-Bologa

Vicepreşedinte

rafaela.barac@consiliulelevilor.ro

Daria Ciufudean

Vicepreşedinte

daria.ciufudean@consiliulelevilor.ro

Vlăduț Iordache

Vicepreşedinte

vladut.iordache@consiliulelevilor.ro

Laurențiu Raicea

Vicepreşedinte

laurentiu.raicea@consiliulelevilor.ro

Funcție vacantă

Vicepreşedinte

Funcție vacantă

Vicepreşedinte

FUNCȚIE VACANTĂ

Vicepreşedinte

FUNCȚIE VACANTĂ

Vicepreşedinte

Victor Căzăceanu

Comisia Naţională de Etică

David-Ștefan Sterea

Comisia Naţională de Etică

Mihnea Stoica

Comisia Naţională de Etică

conet@consiliulelevilor.ro

Demersurile noastre de-a lungul timpului

 • 2019Abonament la educație

  Prin „Abonament la educație“, campanie lansată la începutul anului 2019, ne dorim să aducem în atenția publică o problemă stringentă cu care se confruntă elevii din România, anume faptul că aceștia nu beneficiază de reducerea de minimum 50% pentru transportul în comun, deși acest aspect este stipulat în lege.

  Mai mult decât atât, dorim să focalizăm atenția factorilor decizionali și asupra navetei elevilor, al cărei cost nu este, deseori, decontat integral.

 • 2019#foaiagoală

  În acest an, elevii au dat #foaiagoală la simulările examenelor naționale, alăturându-se protestului inițiat de Consiliul Național al Elevilor. Câteva motive ce au stat la baza mișcării, formulate în primăvara anului 2019, sunt enumerate mai jos: „Dăm foaia goală pentru că simulările nu ne vor evalua competențele, ci doar cunoștințele. Nu ne vor evalua capacitatea de a gândi critic, ci doar capacitatea de a reproduce informațiile care ne-au fost dictate la clasă.” „Dăm foaia goală pentru că schimbările nefundamentate nu sunt soluția în educație. Itemii de tip obiectiv nu au fost etalonați, iar noi, deși suntem beneficiarii direcți ai educației, nu am fost consultați.” „Dăm foaia goală pentru a trage un semnal de alarmă înainte să fie prea târziu, înainte să ajungem în punctul critic în care vom susține simulări de examene naționale anual, pentru că decidenții își doresc să pună cât mai multă presiune pe noi.” Astfel, elevii au fost încurajați ca în loc să rezolve subiectele, să își scrie pe foaie nemulțumirile cu privire la sistem, militând simbolic pentru o schimbare.
 • 2019Doliu pentru educație

  Consiliul Național al Elevilor a îndemnat toți elevii din România să protesteze în data de 9 septembrie, în timpul desfășurării festivităților de deschidere a anului școlar, purtând o banderolă sau alt articol vestimentar de culoare neagră.

  Cea mai recentă măsură apărută în sfera educației, prin care elevii care obțin medii de admitere sub 5 la finalul gimnaziului sunt repartizați direct în școlile profesionale, a fost motivul principal care ne-a determinat să ieșim la protest în curtea școlii.

  Considerăm că propunerea venită din partea Ministerului Educației Naționale anulează eforturile depuse în ultimii ani pentru a crește relevanța învățământului profesional și distrage atenția de la cauzele reale pentru care unii elevi nu au performanțe la Evaluarea Națională: subfinanțarea sectorului educațional, ineficiența actului de predare-învățare, lipsa de incluziune din mediul școlar.

 • 2018Educația - siguranță națională

  La începutul anului 2018, Consiliul Național al Elevilor dădea startul unei campanii care viza schimbările din aria curriculară la nivel de liceu, campanie în cadrul căreia s-au strâns peste 136.000 de semnături.

  Câteva dintre solicitările noastre erau:

  • prioritizarea etapelor dezvoltării curriculumului (elaborarea planurilor-cadru să pornească de la profilul absolventului);
  • planul de învățământ să fie conceput astfel încât să favorizeze anumite ieșiri din sistem (să ne asigurăm că, fie că alege învățământ superior, piața muncii sau altă alternativă, elevul are anumite competențe „pentru viață”);
  • prioritizarea disciplinelor studiate;
  • focalizare mai intensă asupra particularităților elevilor;
  • transferul accentului de pe școală pe elev prin transformarea curriculumului la decizia școlii în curriculum la decizia elevului din oferta școlii;
  • grupe formate dintr-un număr minim de aproximativ 15 elevi pentru organizarea materiilor din curriculum la decizia elevului din oferta școlii;
  • trunchiul comun să conțină discipline cu o largă aplicabilitate, precum educație pentru sănătate, educație juridică, limba română, oratorie, gândire critică ș.a.m.d.;
  • transparență în procesul de definitivare a planurilor-cadru.

  Ca urmare a demersului, s-a constituit un grup de lucru pe planurile-cadru, din care făceau parte și reprezentanții elevilor. Cu toate acestea, în urma numeroaselor schimbări din fruntea Ministerului Educației Naționale, grupul nu a mai avut activitate.

 • 2018Punem solicitările pe L544/2001 sub bradul primăriilor!

  Elevii reprezentanți s-au plictisit de cadourile clasice de Crăciun! În iarna anului 2018, nu i-au mai scris moșului despre dorințele din domeniul educației, ci au trimis cereri către toate consiliile locale, să vadă cum au progresat de-a lungul anilor în ceea ce privește finanțarea complementară.

  Scopul demersului a fost realizarea unei comparații între sumele de bani pe care primăriile le-au alocat în ultimii ani pentru sectorul educațional și sumele investite în alte sfere: cultură, religie, recreere.

 • 2017Burse în toată România!

  Demersurile Consiliului Național al Elevilor s-au orientat către superficialitatea cu care sunt tratate bursele școlare de către autorități încă de la începutul anului 2017.

  Ce se presupunea a fi o intervenție simplă în sensul reglementării nu doar a obligativității, ci și a unei sume minime pentru acordarea burselor, s-a dovedit a fi o luptă împotriva persoanelor aflate la cârma sistemului educațional. 

  Proiectul Consiliului Național al Elevilor a urmat procedura parlamentară, Legea 38/2019, care intră în completarea Legii Educației Naționale 1/2011, fiind adoptată recent. Din păcate însă, demersul pentru burse continuă, deoarece interesele autorităților administrației publice locale sunt puse mai presus de cele ale elevilor, iar Guvernul României nu își respectă angajamentul luat.

  La finalul anului 2019, CNE a realizat o scrisoare deschisă adresată Guvernului, sprijinită de societatea civilă, dar și o petiție în scopul includerii finanțării necesare transformării măsurii într-una viabilă în bugetul de stat proiectat pentru anul 2020, semnată de peste 30.000 de cetățeni români.

 • 2016Statutul elevului

  Statutul Elevului este primul document ce reglementează distinct drepturile și obligațiile elevilor înmatriculați în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, particular sau confesional din România.

  Existența acestui act normativ este esențială pentru un sistem de învățământ de calitate, democratic, centrat pe elev și pe doleanțele lui. Statutul Elevului reprezintă în totalitate o inițiativă a elevilor, conținutul acestuia fiind dezbătut și votat în cadrul Adunării generale a Consiliului Național al Elevilor desfășurată în județul Hunedoara, în decembrie 2015.

  În urma numeroaselor ore de negocieri, a presiunilor din partea multor actori din sistemul de învățământ preuniversitar, a multiplelor amendamente dezbătute şi a luptelor constante în care opinia elevilor era considerată irelevantă, documentul a fost adoptat prin OMENCŞ nr. 4742 din 10 august 2016, fiind publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, la 23 august 2016 și intrând în vigoare 30 de zile mai târziu, pe 22 septembrie 2016.

Cu cine colaborăm?

Implică-te!