Ce ne propunem?

Prin demersurile pe care le întreprindem, vrem ca vocea noastră, conturată și propagată din elev în elev, din reprezentant în reprezentant, să fie auzită în rândul tuturor structurilor care au vreo implicare în domeniul educației la nivel național.

Leadership autentic în rândul elevilor, participarea acestora la configurarea unui sistem educațional modern și performant, eliminarea abuzurilor din mediul școlar

Consiliul Național al Elevilor este o structură independentă, ce menține o poziție neutră față de orice cult religios, asociație religioasă, partid politic sau formațiune politică și acționează exclusiv în interesul elevilor. Este o structură formată din elevi, pentru elevi, acest statut fiind obligatoriu pentru o funcție în Adunarea generală sau în Biroul executiv.

Unul dintre cele mai mari atuuri ale CNE este rețeaua vastă ce ajunge până la firul ierbii, existența unui consiliu școlar al elevilor în fiecare școală fiind obligatorie. Astfel, pozițiile și demersurile noastre reflectă în timp real nevoile beneficiarilor primari ai educației, identificate în urma consultării substructurilor.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, reprezentăm elevii în fața instituțiilor și organismelor abilitate, utilizând orice modalități legale și legitime, elaborăm și propunem politici publice, alături de parteneri și instituțiile ablitate în ceea ce privește problemele elevilor și ale sistemului de învățământ preuniversitar.

Reprezentarea elevilor ca beneficiari principali ai sistemului de învățământ din România

Legea Educației Naționale 1/2011 stipulează clar faptul că elevii reprezintă beneficiarii primari ai tuturor programelor și măsurilor din sfera învățământului preuniversitar din România. În acest context, rolul nostru este de a ne asigura că acțiunile decidenților urmăresc în mod primordial interesele legitime ale elevilor.

Participarea activă a elevilor în procesul decizional în legătură cu problemele care îi vizează

Milităm pentru includerea elevilor în cele mai importante foruri de dezbatere atât la nivel școlar, cât și la nivel județean și național, astfel încât deciziile luate de cei responsabili să fie pliate pe nevoile și interesele beneficiarilor primari. Pornind de la premisa că elevii reprezintă centrul sistemului educațional, acționăm pentru ca problemele cu care ei se confruntă să se regăsească în permanență pe agenda publică, iar măsurile aferente să fie adoptate doar în urma consultării cu aceștia.

Supravegherea respectării drepturilor elevilor

Raza de acțiune a Consiliului Elevilor se extinde și în teritoriu, la nivel județean, prin intermediul consiliilor județene ale elevilor, precum și la nivel școlar, unde se întâlnesc consilii școlare ale elevilor. Deși există un cadru legislativ care reglementează distinct drepturile de care elevii beneficiază, acestea sunt încă încălcate. De la probleme privind decontul navetei și condiții precare în unitățile de învățământ, până la abuzuri în sala de clasă: consemnarea absenței ca mijloc de coerciție, note acordate subiectiv, bullying, suntem aici pentru a combate practicile incorecte din mediul școlar.

Încurajarea schimburilor de experiență și a exemplelor de bune practici

Deși prezintă numeroase neajunsuri, sistemul educațional este presărat cu oameni, fie ei elevi, profesori, părinți sau activiști pentru o educație incluzivă de calitate, care încearcă să transforme școala într-un mediu propice dezvoltării armonioase a elevului din punct de vedere fizic și psihic. De fiecare dată când întâlnim astfel de oameni, ținem să îi oferim drept exemplu și să facilităm răspândirea bunelor practici pe care le inițiază.

Sprijinirea dezvoltării substructurilor noastre

Consiliile județene și școlare ale elevilor sunt organismele cu care aceștia intră cel mai ușor în contact, motiv pentru care investim cu fiecare ocazie în resursa umană de care dispunem, pentru a garanta vizibilitatea și reprezentativitatea demersurilor întreprinse de substructuri în plan local.