Cum funcționează Consiliul Național al Elevilor?

Consiliul Elevilor își desfășoară activitatea prin substructuri răspândite pe tot teritoriul țării. În fiecare școală există un consiliu școlar al elevilor (CȘE), care este format din Adunare generală (reprezentanții tuturor claselor din liceu) și Birou executiv, în componența căruia intră președintele, unul sau trei vicepreședinți și secretarul. Adunarea generală este cea care, prin votul exprimat, are ultimul cuvânt. Se numește „for decizional suprem” și interesele sale trebuie să coincidă cu interesele legitime ale elevilor din unitatea de învățământ. Orice elev poate candida pentru o funcție în Biroul executiv.

Președinții de consilii școlare ale elevilor alcătuiesc Adunarea generală a  unui consiliu județean al elevilor (CJE), la rândul său condus de un Birou executiv. Pentru a candida în Biroul executiv al unui CJE, trebuie să ocupi o funcție în cadrul Biroului executiv al CȘE-ului din liceul tău sau să fii delegat de Adunarea generală a CȘE. În cadrul unui consiliu județean al elevilor, se regăsesc și cinci departamente („Departamentul PR și Comunicare”, „Avocatul Elevului”, „Cultură, educație și programe școlare”, „Departamentul pentru învățământ profesional, tehnic, vocațional” și „Departamentul pentru învățământ gimnazial și teoretic”),  reglementate prin Regulamentul Intern al Consiliului Național al Elevilor. Orice elev din județ poate candida pentru funcția de director de departament.

Mai departe, președinții consiliilor județene ale elevilor și Consiliului Municipal al Elevior București se reunesc în Adunarea generală a Consiliului Național al Elevilor. Din aceasta mai fac parte și primii trei vicepreședinți din cadrul Consiliului Municipal al Elevilor București. Structura națională are și ea un Birou executiv, format din președinte, opt vicepreședinți, secretarul executiv al departamentului de organizare internă și secretarul executiv al departamentului de educație și comunicare (relații externe). Pentru monitorizarea activității Biroului executiv și Adunării generale, dar și pentru sprijin suplimentar și mentorat, există Comisia Națională de Etică, ce se compune din trei membri. La aceste componente ale Consiliului Național al Elevilor, se adaugă Biroul de Presă, coordonat de secretarul executiv al departamentului de educație și comunicare (relații externe), din care fac parte fotografi, designeri, ilustratori, redactori, videografi, web developeri și responsabilul online. Ei sunt cei care se ocupă de imaginea CNE și autorii materialelor pe care le vezi zilnic în presă sau pe social media.

1 Structură națională
42 Substructuri județene
1200 Substructuri școlare