Un experiment nejustificat al ministerului!

Consiliul Național al Elevilor, structura de reprezentare a tuturor elevilor din România, își exprimă dezamăgirea profundă privind modul în care Ministerul Educației Naționale își propune să organizeze simulările examenelor naționale. În calitate de reprezentanți ai elevilor din toată țara, ne simțim îndreptățiți să tragem un semnal de alarmă în ceea ce privește transformarea simulării naționale, dintr-un exercițiu prin care elevii să se familiarizeze cu conceptul de examen național, la un experiment nefundamentat al ministerului.

În acest sens, dar și în lumina evenimentelor anterioare, când Ministerul Educației Naționale propusese ca în subiectele examenelor să se regăsească itemi preponderent obiectivi (de tip grilă), considerăm că factorii decizionali doresc să implementeze o tranziție nejustificată, prin care se dorește creșterea artificială a ratei de promovabilitate. Mai mult decât atât, Ministerul nu implementează în mod etapizat această tranziție, ci sub forma unui experiment care creează o confuzie generală în rândul elevilor. Dacă această schimbare se dovedește a fi în beneficiul elevilor (deși ne vine greu a crede, pentru că o astfel de tranziție trebuie fundamentată și analizată temeinic, de către experți educaționali), ea ar trebui pilotată pentru elevii de clasa a X-a (în cazul examenului de Bacalaureat) și pe un eșantion bine determinat, nicidecum în timpul simulării naționale.

În același registru, dorim să evidențiem faptul că această preponderență a itemilor obiectivi vine, adeseori, în defavoarea beneficiarilor primari ai educației. De exemplu, la matematică, înlocuind subiectele actuale cu cele de tip grilă, elevii nu vor putea fi evaluați în baza raționamentelor și a gândirii lor analitice, prin punctajele intermediare, ci doar notați în baza obținerii unui rezultat.

Tot în defavoarea beneficiarilor direcți ai actului educațional este instituită și simularea evaluării naționale din clasa a VII-a. Supraaglomerarea elevilor de clasa a VII-a pentru a susține o simulare pentru Evaluarea Națională este nejustificată, având în vedere faptul că ei susțin o evaluare intermediară și în clasa a VI-a. Introducerea unei alte simulări subliniază că evaluările intermediare din clasa a VI-a nu au niciun rol real în a testa și evalua competențele elevului.

Pentru a nu ne îndepărta de scopul inițial al simulării, și anume cel de a asigura posibilitatea unei evaluări a competențelor elevului în raport cu obiectivele necesare promovării unui astfel de examen, solicităm cu fermitate Ministerului Educației Naționale să acorde o mai mare atenție modului în care aceste simulări vor fi desfășurate. Ne dorim ca orice studiu de caz sau experiment inițiat de către MEN să fie fundamentat, analizat temeinic și implementat responsabil în favoarea elevilor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *