Ismerje meg a minket!

Hogyan kezdődött az egész?
A történelem, még ha múltbéli pillanatokat idéz is, életet és gazdag történelmet lehel a termékeny jelen alapjaira. A képviselet története tehát 1991-ben kezdődik, amikor megalakultak az első iskolai diákönkormányzatok. Az első megyei diáktanács az új évezred elején, 1999-ben Dambovicán alakult meg. Három évvel később, 2002-ben Kolozs megyében alakult meg az első, kizárólag diákok által koordinált megyei diáktanács. Mindezen helyi diákmozgalmak eredményeként újabb 4 évvel később, 2006-ban létrejött az Országos Diáktanács, amely 18 megyét tömörített. Ekkor fogadták el az első ROF - a CNE szervezeti és működési szabályzatát. Vicces és jelentős tény, hogy ezeknek a diákoknak az első közgyűlése egy autóbuszban kezdődött, a Vâlcea megyei Căciulatában. A Közgyűlés a Diákok Tanácsának tanácskozó struktúrája és legfőbb döntéshozó szerve minden szinten.
Egy új szakasz
A Nemzeti Tanács első lépései nehezen indultak, 2006-2009 között az Oktatási Minisztérium közvetlen koordinációja jellemezte őket. A CNE tisztségekre jelölteket az iskolai felügyelők bizottsága választotta ki, a közgyűlésekre járó diákokat az általános iskolai felügyelők választották ki, és a Tanács minden döntését, legyen az megyei vagy országos, a felügyelőség vagy a minisztérium véleményének kellett megismernie. Jobb idők következtek 2010-ben, amikor Déván került sor a rendes közgyűlésre, ahol megjelent az Országos Diáktanács második ROF-ja. Nagyon fontos pontosítás, hogy mostantól minden megyében megalakul a megyei diáktanács. A fejlődésük elősegítése érdekében pedig 8 regionális diáktanácsot hoztak létre. Mindezek az eredmények függetlenítették a CNE-t az Oktatási Minisztériumtól. Ez azonban csak egy papírra nyomtatott rendelet maradt. Több generációnak kellett eltelnie ahhoz, hogy valóban kiharcolják a minisztériumtól való döntési és ténybeli függetlenséget.
A szerkezet fokozatosan erősödik
Újabb 5 év telik el, és 2015-ben, Buzăuban találjuk magunkat, ahol a CNE rendkívüli közgyűlésére kerül sor, és elfogadják a CNE szervezeti és működési szabályzatának harmadik, jelenlegi változatát. Ezúttal a regionális diáktanácsok megszűnnek, mivel úgy ítélik meg, hogy céljukat elérték, és a CNE elérte a szükséges érettséget ahhoz, hogy hatékonyan irányítsa struktúráit a területen. Ugyanakkor létrehozzák a Nemzeti Etikai Bizottságot, amely felügyeli és tanácsokkal látja el az összes tanácsi struktúrát. Ezen felül a CNE idén teljes jogú tagja lesz az OBESSU-nak - az európai szintű diákokat képviselő szervezetnek -, ami magasabb szintre emeli a romániai képviseletet, és hírnevet szerez.
A Diákok Nemzeti Tanácsa ma
Mindezen látható előrelépések után, amelyek az NEK megalakulása óta és a döntési önállóság megszerzéséig, a busztól az EKE létezéséig minden megyében, a kívánságoktól az eredményekig, a Diákok Országos Tanácsa 2019 februárjában ünnepli 13 éves fennállását a Focșani-ban tartott rendes közgyűlésen. És így alakult a romániai diákokat képviselő struktúra története. Volt 13 generáció, 13 elnök és 29 közgyűlés. Az eredmények ma is láthatók: a Tanulói Statútum kiadása, ingyenes tankönyvek minden diák számára, ingyenes ingázás a diákoknak. A diákok is elkezdtek hinni, próbálkozni, küzdeni, sikereket elérni. Kollégáink hangja egyre erősebb, és ami még fontosabb, hogy az Oktatási Minisztérium és más döntéshozó struktúrák egyre jobban meghallják és megértik. Elnyert díjak 2012. május 4. Tiszteletbeli cím a társadalom fejlődéséhez való kiemelkedő hozzájárulásért, Románia Rádió Díjátadó Gála 2017. május Ő Királyi Felsége, Margaréta koronahercegnő fővédnöksége. 2019. március 17. Reality Check-díj, Közreműködés a nyilvánosságban díjátadó gála
Previous slide
Next slide

Misiunea noastră

Az 1/2011. számú nemzeti oktatási törvény egyértelműen kimondja, hogy a romániai egyetem előtti oktatás területén a diákok az elsődleges kedvezményezettjei az összes programnak és intézkedésnek. Ebben az összefüggésben a mi feladatunk annak biztosítása, hogy a döntéshozók intézkedései elsősorban a diákok jogos érdekeit szolgálják.

Támogatjuk a diákok bevonását a legfontosabb vitafórumokba iskolai, megyei és országos szinten, hogy az illetékesek által hozott döntések az elsődleges kedvezményezettek igényeihez és érdekeihez igazodjanak. Abból kiindulva, hogy az oktatási rendszer középpontjában a tanulók állnak, azon dolgozunk, hogy az őket érintő problémák mindig a nyilvánosság napirendjén szerepeljenek, és hogy a megfelelő intézkedéseket csak a velük való konzultációt követően hozzák meg.

A diákönkormányzat hatókörét a megyei szinten a megyei diákönkormányzatokon keresztül a területre is kiterjeszti, valamint iskolai szinten, ahol az iskolai diákönkormányzatok üléseznek. Bár létezik egy jogszabályi keret, amely egyértelműen szabályozza a tanulókat megillető jogokat, ezeket még mindig megsértik. Az ingázási problémáktól és az oktatási intézményekben uralkodó rossz körülményektől kezdve a tantermi visszaélésekig: a hiányzási nyilvántartás mint kényszerítő eszköz, a szubjektív osztályozás, a zaklatás - azért vagyunk itt, hogy fellépjünk az iskolai környezetben tapasztalható tisztességtelen gyakorlatok ellen.

Bár számos hiányossága van, az oktatási rendszer tele van olyan emberekkel, legyenek azok diákok, tanárok, szülők vagy a minőségi inkluzív oktatásért küzdő aktivisták, akik igyekeznek az iskolát olyan környezetté tenni, amely elősegíti a diákok harmonikus testi és szellemi fejlődését. Minden alkalommal, amikor ilyen emberekkel találkozunk, szeretnénk példát mutatni, és elősegíteni az általuk kezdeményezett jó gyakorlatok elterjedését.

A megyei és iskolai diákönkormányzatok azok a testületek, amelyekkel a diákok a legkönnyebben kapcsolatba kerülnek, ezért minden alkalommal befektetünk a rendelkezésünkre álló emberi erőforrásokba, hogy biztosítsuk a helyi alstruktúrák munkájának láthatóságát és reprezentativitását.

Echipa noastră

Bianca Ivan

Elnök

bianca.ivan@consiliulelevilor.ro

Ariana Popescu

Ügyvezető titkár Belső szervezet

ariana.popescu@consiliulelevilor.ro

Alexandru Pau

Ügyvezető titkár Külső kapcsolatok

alexandru.pau@consiliulelevilor.ro

Rafaela
Barac-Bologa

Alelnök

rafaela.barac@consiliulelevilor.ro

Daria Ciufudean

Alelnök

daria.ciufudean@consiliulelevilor.ro

Vlăduț Iordache

Alelnök

vladut.iordache@consiliulelevilor.ro

Laurențiu Raicea

Alelnök

laurentiu.raicea@consiliulelevilor.ro

Állásajánlat

Alelnök

Állásajánlat

Alelnök

Állásajánlat

Alelnök

Állásajánlat

Alelnök

Victor Căzăceanu

Nemzeti Etikai Bizottság

David-Ștefan Sterea

Nemzeti Etikai Bizottság

Mihnea Stoica

Nemzeti Etikai Bizottság

conet@consiliulelevilor.ro

Demersurile noastre de-a lungul timpului

 • 2019Oktatási előfizetés

  A 2019 elején indított "Előfizetés az oktatásra" elnevezésű kampányunkkal szeretnénk felhívni a közvélemény figyelmét a romániai diákok egy égető problémájára, nevezetesen arra, hogy nem részesülnek a tömegközlekedésre vonatkozó legalább 50%-os kedvezményben, holott ezt törvény írja elő.

  Ezenkívül a döntéshozók figyelmét a diákok ingázására is szeretnénk felhívni, amelynek költségeit gyakran nem fedezik teljes mértékben.

 • 2019#üreslap

  Idén a diákok #foaiagoal adtak az országos vizsgaszimulációknak, csatlakozva az Országos Diáktanács által kezdeményezett tiltakozáshoz. A 2019 tavaszán megfogalmazott mozgalom néhány okát az alábbiakban soroljuk fel: "Azért adjuk az üres lapot, mert a szimulációk nem a képességeinket, csak a tudásunkat fogják felmérni. Nem fogják értékelni a kritikus gondolkodás képességünket, csak azt, hogy képesek vagyunk-e reprodukálni az órán diktált információkat." "Azért adjuk az üres lapot, mert az oktatásban nem az alaptalan változtatás a megoldás. Az objektív tételeket nem állványozták, és mi, bár az oktatás közvetlen haszonélvezői vagyunk, nem kaptunk konzultáltak velünk." "Azért adjuk az üres lapot, hogy megkongassuk a vészharangot, mielőtt... túl késő, mielőtt eljutunk a kritikus ponthoz, amikor éves próbafelvételi országos vizsgákat kell tartanunk, mert a döntéshozók minél nagyobb nyomást akarnak gyakorolni ránk"." A diákokat tehát arra ösztönözték, hogy a dolgozatok megoldása helyett írják le a rendszerrel kapcsolatos panaszaikat, szimbolikusan kampányolva a változásért.
 • 2019Gyász az oktatásért

  A Diákok Országos Tanácsa felszólította a romániai diákokat, hogy szeptember 9-én, a tanévnyitón transzparenssel vagy más fekete ruházatban tiltakozzanak.

  Cea mai recentă măsură apărută în sfera educației, prin care elevii care obțin medii de admitere sub 5 la finalul gimnaziului sunt repartizați direct în școlile profesionale, a fost motivul principal care ne-a determinat să ieșim la protest în curtea școlii.

  Úgy véljük, hogy a Nemzeti Oktatási Minisztériumtól érkező javaslat semmissé teszi az elmúlt években a szakképzés relevanciájának növelésére tett erőfeszítéseket, és eltereli a figyelmet azokról a valódi okokról, amelyek miatt egyes diákok nem teljesítenek jól az országos értékelésen: az oktatási ágazat alulfinanszírozottsága, a tanítás és tanulás hatékonyságának hiánya, a befogadás hiánya az iskolai környezetben.

 • 2018Oktatás - nemzetbiztonság

  2018 elején a Diákok Országos Tanácsa kampányt indított a középiskolai szintű tantervi változásokért, amely több mint 136 000 aláírást gyűjtött össze.

  Néhány kérésünk a következő volt:

  • A tantervfejlesztés szakaszainak rangsorolása (a diplomás profilból kiinduló kerettantervek kidolgozása);
  • a tanterv úgy van kialakítva, hogy a rendszerből való bizonyos kilépéseknek kedvezzen (annak biztosítása érdekében, hogy a tanuló - akár a felsőoktatást, akár a munkaerőpiacot vagy más alternatívát választja - bizonyos készségekkel rendelkezzen "az életre");
  • a vizsgált témák rangsorolása;
  • a tanulók sajátosságaira való intenzívebb összpontosítás;
  • a hangsúly áthelyezése az iskoláról a tanulóra azáltal, hogy a tanterv az iskola döntése alapján átalakul a tanterv az iskola kínálatából a tanuló döntése alapján;
  • legalább kb. 15 tanulóból álló csoportok a tanterv szerinti tantárgyak szervezéséhez a tanuló választása szerint az iskolai kínálatból;
  • a közös mag olyan tantárgyakat tartalmazzon, amelyek széles körben alkalmazhatók, mint például az egészségnevelés, a jogi oktatás, a román nyelv, a nyilvános beszéd, a kritikai gondolkodás és így tovább;
  • átláthatóság a kerettervek véglegesítésének folyamatában.

  Ennek eredményeképpen egy munkacsoportot hoztak létre a kerettantervekkel kapcsolatban, amelyben a diákok képviselői is helyet kaptak. A Nemzeti Oktatási Minisztérium élén bekövetkezett számos változást követően azonban a csoport nem volt aktív.

 • 2018Az L544/2001-es kéréseket a városházák fája alá tettük!

  A diákképviselők unják a klasszikus karácsonyi ajándékokat! 2018 telén felhagytak azzal, hogy a Mikulásnak írjanak az oktatással kapcsolatos kívánságaikról, és helyette az összes helyi tanácsnak megkeresést küldtek, hogy lássák, hogyan haladtak az évek során a kiegészítő finanszírozás tekintetében.

  A megközelítés célja az volt, hogy összehasonlítsuk az önkormányzatok által az elmúlt években az oktatási ágazatra fordított összegeket a más területekre - kultúra, vallás, szabadidő - fordított összegekkel.

 • 2017Ösztöndíjak egész Romániában!

  Az Országos Diáktanács panaszai 2017 eleje óta arra irányulnak, hogy a hatóságok felületesen kezelik az iskoláztatási támogatásokat.

  Amiről úgy volt, hogy egy egyszerű beavatkozás lesz, amely nem csak a kötelezettséget, hanem az ösztöndíjak minimális összegét is szabályozza, az oktatási rendszer élén álló személyek elleni harcnak bizonyult.țional. 

  A Nemzeti Diáktanács tervezete a parlamenti eljárást követte, a közelmúltban fogadták el a 38/2019. számú törvényt, amely kiegészíti az 1/2011. számú nemzeti oktatási törvényt. Sajnos azonban az ösztöndíjas szemlélet továbbra is fennáll, mivel az önkormányzatok érdekeit a diákok érdekei fölé helyezik, és a román kormány nem tartja tiszteletben kötelezettségvállalását.

  2019 végén a CNE a civil társadalom támogatásával nyílt levelet intézett a kormányhoz, és petíciót nyújtott be, hogy a 2020-ra tervezett állami költségvetésbe építsék be az intézkedés megvalósíthatóságához szükséges finanszírozást, amelyet több mint 30 000 román állampolgár írt alá.

 • 2016Hallgatói jogviszony

  A tanulói statútum az első olyan dokumentum, amely egyértelműen szabályozza a romániai állami, magán- vagy felekezeti egyetem előtti oktatási intézményekbe beiratkozott tanulók jogait és kötelezettségeit.

  E jogszabály megléte elengedhetetlen a minőségi, demokratikus, tanuló- és diákközpontú oktatási rendszerhez. A tanulói statútum teljes egészében tanulói kezdeményezés, amelynek tartalmát az Országos Diáktanács 2015 decemberében Hunyadmegyében tartott közgyűlésén vitatták meg és szavazták meg.

  Sok órányi tárgyalás, az egyetem előtti oktatási rendszer számos érdekeltjének nyomása, több megvitatott módosítás és állandó csatározások után, amelyekben a diákok véleményét lényegtelennek tartották, a dokumentumot 2016. augusztus 23-án fogadta el Románia Hivatalos Közlönyének I. része, és 30 nappal később, 2016. szeptember 22-én lépett hatályba.

Cu cine colaborăm?

Vegyen részt!