Cum rămâne cu educația după vacanță?

În cursul zilei de miercuri, Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat faptul că toți elevii din România vor avea o vacanță timp de două săptămâni, începând din data de 25 octombrie. 

În acest sens, este evident că autoritățile trebuie să clarifice modul în care va fi modificat anul școlar în curs, dar și să prezinte de urgență situația infrastructurii din unitățile de învățământ (dotarea cu teste non-invazive), precum și alte eventuale măsuri complementare care pot suferi modificări, incluzând calendarul susținerii examenelor naționale.

Astfel, Consiliul Național al Elevilor solicită implementarea următoarelor măsuri: 

 • convocarea de urgență, de către Ministerul Educației, a unei ședințe cu partenerii de dialog social, astfel încât să se poată stabili modificările survenite ca rezultat al impunerii unei vacanțe de două săptămâni. De asemenea, solicităm ca, în orice fel de ipoteză de lucru, să se aibă în vedere menținerea calendarelor examenelor naționale în forma cunoscută în prezent, precum și a datei de finalizare a cursurilor în anul școlar 2021-2022;
 • dacă numărul săptămânilor aferente semestrului I va fi modificat, iar orele se vor recupera în semestrul al II-lea, Ministerul Educației trebuie să adopte o derogare de la dispoziția referitoare la numărul minim de note la o disciplină, pentru a nu aduce elevii și profesorii în ipostaza de a forța metodele de evaluare în mod inutil, având în vedere că nu vor fi fost parcurse toate conținuturile curriculare;
 • este absolut necesar ca, după cele două săptămâni de vacanță, autoritățile să asigure un cadru legal unitar și predictibil pentru funcționarea școlilor, precum și să asigure testarea non-invazivă a elevilor și a personalului din învățământ de cel puțin două ori pe săptămână, fără să mai tergiverseze în mod vădit procedura de licitație și de achiziție. Nu ne putem asuma ca, după o astfel de măsură de compromis, școlile să fie în continuare nepregătite pentru desfășurarea actului educațional față în față;
 • suspendarea organizării tezelor semestriale pentru semestrul I și înlocuirea acestora cu evaluări sumative cu subiect unic pentru toate clasele, fără notare în catalog, cu feedback individual din partea cadrelor didactice;
 • extinderea programului de ore remediale pentru orice elev care solicită acest lucru, fără criterii de accedere la aceste cursuri.

De asemenea, ne manifestăm dezacordul cu privire la o prelungire a acestei vacanțe de două săptămâni sau cu o trecere unitară, la nivel național, în scenariul online, având în vedere faptul că pierderile generate de astfel de măsuri vor fi imense, imposibil de recuperat pe parcursul acestui an școlar.

Nu transformați școlile în paturi de ATI!

În ultimele săptămâni, peste 13.000 de elevi și peste 4000 de profesori din România s-au infectat cu COVID-19, pe fondul noului val pandemic de pe teritoriul țării noastre. Lipsa testării periodice din școli, neglijența față de măsurile suplimentare de protecție pentru elevii cu boli cronice asociate și pragurile mult prea ridicate la care se închid unitățile de învățământ vor duce, în continuare, la vieți puse în pericol.

De aceea, Consiliul Național al Elevilor își exprimă îngrijorarea cu privire la modul de funcționare a școlilor în localitățile unde rata de incidență depășește valoarea de 6 la mia de locuitori. După degringolada testării în școli și modificarea ordinului comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății, testarea rapidă a elevilor se poate face doar la solicitarea acestora și cu aprobarea părintelui. Astfel, nici până la momentul de față nu este asigurată o testare periodică pentru elevii și profesorii din localitățile cu rată de infectare de peste 6 la mia de locuitori, având în vedere că Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România nu a autorizat/omologat testele rapide non-invazive.

De asemenea, menținerea unităților de învățământ deschise presupune, pentru mulți elevi, utilizarea mijloacelor de transport în comun și interacționarea cu un număr mare de persoane din comunitate, factori care conduc la răspândirea vertiginoasă a virusului. Totodată, reamintim faptul că legislația în vigoare nu prevede nicio măsură de protecție pentru elevii cu boli cronice asociate, astfel că aceștia nu au posibilitatea de învăța în format online, indiferent dacă sunt vaccinați sau nu.

În acest sens, Consiliul Național al Elevilor solicită ca decizia închiderii școlilor aflate în localități unde incidența este mai mare de 6/1000 să rămână la latitudinea fiecărei instituții, respectiv la decizia Consiliului de Administrație, în baza principiului descentralizării. Este important ca particularitățile fiecărei unități de învățământ să fie luate în considerare, ținând cont de infrastructura disponibilă, mijloacele de testare disponibile sau numărul de infectări înregistrate. Pragul de 50% din numărul total de clase aflate în online pentru schimbarea scenariului de funcționare al întregii școli nu ține cont de acești factori, ci, de multe ori, pune în pericol sănătatea elevilor chiar și în unitățile de învățământ unde acesta nu este atins.

„Stimați decidenți, nu, nu suntem experți în sănătate publică, dar vedem realitatea din teritoriu! Clasele se închid pe bandă rulantă, infectările în rândul copiilor sunt din ce în ce mai mari, dar noi ținem școlile deschise cu absurditate! Dacă tot ne comparăm cu alte state europene care au reușit să mențină școlile deschise în format fizic, trebuie să ne uităm și la infrastructura pe care acestea o asigură, cum ar fi testarea elevilor și a profesorilor de cel puțin două ori pe săptămână. Nu vă jucați cu sănătatea nimănui! Dreptul la educație și dreptul la sănătate nu sunt negociabile!”, a declarat Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor.

 

Comunicat de presă referitor la clarificarea situației privind negocierile Consiliului Național al Elevilor cu Ministerul Educației în ceea ce privește modificarea criteriilor de acordare a burselor

Consiliul Național al Elevilor se dezice de modul eronat în care Ministerul Educației prezintă situația privitoare la participarea structurii noastre la negocierile referitoare la stabilirea criteriilor de acordare a burselor.

Inițial, una dintre propunerile noastre a fost ca bursa de merit să fie diferențiată în două feluri, după pragul de medie, respectiv un anumit cuantum pentru mediile cuprinse între 9,00 și 9,49 și un alt cuantum pentru mediile cuprinse între 9,50 și 10. În comunicatul de presă transmis de Ministerul Educației joi seara, prima propunere a fost eludată, iar propunerea noastră a fost prezentată în mod eronat.
În acest sens, ne exprimăm dezamăgirea cu privire la modul în care Ministerul Educației comunică negocierile avute alături de reprezentanții elevilor. Consiliul Național al Elevilor nu a agreat niciodată propunerea referitoare la creșterea mediei pentru acordarea bursei de merit la 9,50.

Ne opunem creșterii pragului de medie pentru bursa merit fără o analiză reală a situației școlare din semestrul I al acestui an și, pe această cale, solicităm Ministerului Educației să trateze situația cu responsabilitate, pentru a nu crea inechități în sistem, dar și să prezinte verticalitate în comunicarea publică.

Elevii au obținut burse mărite în toată România!

În cursul zilei de miercuri, Guvernul României a adoptat o hotărâre pentru stabilirea cuantumului minim al burselor pentru anul școlar 2021-2022. În cuprinsul acesteia, au fost reglementate sume majorate și diferențiate în funcție de tipul de bursă, care vor avea aplicabilitate începând cu semestrul al II-lea al acestui an școlar.

În ultimele luni, Consiliul Național al Elevilor a transmis către Ministerul Educației o serie de propuneri și solicitări pentru modificarea cuantumului minim al burselor, stabilit inițial la 100 de lei, astfel încât acesta să răspundă în mod real nevoilor elevilor și să își îndeplinească misiunea principală – aceea de a stimula performanțele academice, dar și de a susține elevii aflați în risc socio-educațional. Astfel, Consiliul Național al Elevilor salută hotărârea adoptată și, în continuare, consideră elementar dialogul permanent dintre societatea civilă și autoritățile publice.

Așadar, începând cu semestrul al II-lea al acestui an școlar, cuantumurile minime ale burselor vor fi:

📌bursa de performanță – 500 de lei;
📌bursa de merit – 200 de lei;
📌bursa de studiu – 150 de lei;
📌bursa de ajutor social – 200 de lei.

Cu toate acestea, ne opunem creșterii pragului de medie pentru bursa merit fără o analiză reală a situației școlare din semestrul I al acestui an și, pe această cale, solicităm Ministerului Educației să trateze situația cu responsabilitate, pentru a nu crea inechități în sistem. În acest sens, ne manifestăm deschiderea pentru a negocia eventuale modificări ale criteriilor de acordare a burselor, în așa fel încât să se poată contura o imagine clară și veridică asupra impactului bugetar final.

„După ani de luptă, elevii au obținut burse în cuantumuri minime diferențiate în funcție de tipul de bursă! Este o victorie a Consiliului Național al Elevilor, care își manifestă în continuare deschiderea la dialog, pentru ca reglementările referitoare la bursele școlare să fie cu adevărat echitabile pentru elevi. Totuși, dezaprobăm creșterea pragului bursei de merit la media 9,50 fără o analiză de impact bugetar corelată cu numărul elevilor eligibili în acest semestru”, a declarat Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor.

Declarațiile de Ziua Mondială a Educației nu vor salva cariera didactică

Guvernul Cîțu a fost demis astăzi, 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, lăsând în urmă un bilanț al promisiunilor neîndeplinite în domeniul educației. Deși spațiul public este invadat de declarațiile politicienilor, astăzi ar trebui să analizăm modul în care statul român pregătește cadrele didactice, pentru a avea un sistem de învățământ care să poată fi celebrat. 

În acest context, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România și Consiliul Național al Elevilor solicită viitorului Guvern implementarea unor măsuri clare și de impact pentru a revitaliza cariera didactică, în lipsa cărora se vor acutiza problemele legate de resursa umană din sistem.

La momentul actual, formarea inițială a cadrelor didactice, realizată prin DPPD, nu urmează un set de indicatori de performanță care să garanteze o pregătire amplă, de calitate a viitorilor profesori. De asemenea, în lipsa unei definiri clare a competențelor pedagogice ce trebuie atinse, aceste programe de formare inițială nu pot fi evaluate din punct de vedere calitativ, ci doar cantitativ. De aceea, ANOSR și CNE solicită elaborarea și implementarea unui profil didactic structurat pe criterii generale, care să constituie un etalon în pregătirea profesională a cadrelor didactice. O altă oportunitate de acces în cariera didactică este masteratul didactic, aflat încă în fază de pilotare. Prioritatea în acest context rămâne sprijinirea constantă a studenților ce au ales acest parcurs academic prin burse de studiu, mobilități de studiu, creșterea orelor de practică, acces la programe de formare externe, astfel încât masteranzii să își poată însuși un set concret de abilități și cunoștințe în domeniul pedagogic. Doar 21,7% dintre profesorii din învățământul preuniversitar sunt tineri, cu vârsta între 18 și 34 de ani, procent care plasează România pe locul 13 în Uniunea Europeană și care denotă lipsa atractivității profesiei didactice, chiar și din prisma inducției deficitare în carieră.

Pe de altă parte, odată intrat în sistemul de învățământ preuniversitar, formarea continuă devine un fenomen rar întâlnit în rândul dascălilor din România, din cauza faptului că procedura de pregătire a acestora este una învechită, iar cursurile oferite de casele corpului didactic nu se mulează întotdeauna pe realitatea de la clasă, iar motivația de a participa la un curs de formare devine, astfel, reprezentată doar de obținerea unei diplome pentru completarea portofoliului personal.  Raportat la anul 2019, datele culese de Eurydice arată că din punct de vedere al nivelului de pregătire a profesorilor, România are 59% dintre profesorii de liceu absolvenți de studii de licență, și aproape 36% cu studii de master. Diferențele față de mediile europene sunt încă mari – la nivel UE, procentele aproape se inversează – 55% au studii de master, iar 38% – studii de licență.

În ceea ce privește formarea continuă a cadrelor didactice, la nivel universitar nu există reglementări distincte pentru formarea competențelor pedagogice. Lipsa unei strategii naționale care să aibă în vedere aceste aspecte duce la perpetuarea unei stări de fapt, prin care competențele de tip soft sau competențele digitale nu sunt considerate ca fiind importante, iar oportunitățile de evoluție în sfera didactică nu sunt o prioritate. Responsabile de formarea cadrelor didactice, universitățile contribuie și ele la acest fenomen, neavând departamente dedicate care să cerceteze noi metode de predare-învățare-evaluare sau care să elaboreze strategii pe termen mediu-lung. Astfel, observăm că în cele mai multe cazuri departamentele pentru pregătirea personalului didactic nu au capacitatea și nici nu organizează în mod recurent cursuri de formare continuă.

Finanțarea sistemului de formare a cadrelor didactice este deficitară, eșuând în acoperirea reală a nevoilor viitoarelor cadre didactice, indiferent de destinația finală a acestora: învățământul preuniversitar sau superior. În ceea ce privește învățământul superior, universitățile sunt responsabile de finanțarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice, însă astfel de formări continue se desfășoară rareori și sunt greu accesibile cadrelor didactice. În acest context, ANOSR și CNE solicită finanțarea distinctă a domeniului formării didactice, bazată pe indicatori specifici.

Lăsăm școlile deschise cu măsurile promise!

În cursul zilei de miercuri, au apărut în spațiul public mai multe posibile scenarii referitoare la modificările care vor fi aduse prevederilor legislative în vigoare, care reglementează funcționarea sistemului de învățământ din România în contextul pandemiei de COVID-19. Printre schimbările care au fost deja anunțate de Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, se numără și eliminarea prevederii prin care cursurile în format fizic erau suspendate odată ce o localitate atingea pragul de 6 infectări de COVID-19 la mia de locuitori. 

Reprezentanții elevilor susțin menținerea școlilor deschise pentru cât mai multă vreme, în condiții de siguranță și protecție sanitară. De aceea, este absolut necesar ca, în cazul în care ordinul comun al Ministerului Educației și al Ministerului Sănătății va fi modificat în sensul eliminării pragului de 6 infectări la mia de locuitori, autoritățile centrale și locale să asigure un set de măsuri de protecție pentru elevi și profesori. Totodată, este necesar ca legislația să prevadă faptul că școlile rămân deschise în format fizic până la carantinarea localității, având în vedere că, în aceste situații, riscul de răspândire comunitară a virusului este considerabil mai mare.

În acest sens, Consiliul Național al Elevilor solicită următoarele măsuri:

 • stabilirea unui nou prag la care prezența fizică în școlilor se suspendă și indicarea unui număr maxim de infectări la nivel de școală la a cărei atingere unitățile de învățământ se închid;
 • după depășirea ratei de 6 infectări la mia de locuitori, să se asigure testarea gratuită, săptămânală, în unitățile de învățământ, a tuturor elevilor și cadrelor didactice neimunizate împotriva COVID-19, dar și să se asigure posibilitatea ca elevii și profesorii vaccinați să se testeze, în orice moment, la cerere;
 • clarificarea, din partea Ministerului Sănătății, a situației testelor non-invazive și dacă acestea vor putea fi utilizate în unitățile de învățământ, având în vedere că, în urmă cu un an, experții în epidemiologie declarau că acestea nu sunt teste omologate, ci trebuie dublate de teste antigen sau RT-PCR. 
 • asigurării tuturor materialelor sanitare în școli, însemnând măști conforme, soluții dezinfectante, săpun și apă curentă etc.;
 • implementarea unor controale periodice ale direcțiilor de sănătate publică și ale corpurilor de control ale instituțiilor prefectului, care să evalueze respectarea tuturor măsurilor de prevenire a COVID-19, dar și să aplice sancțiuni, după caz;
 • înființarea centrelor mobile de vaccinare, cu resursă umană detașată din partea direcțiilor de sănătate publică, în paralel cu demararea unor campanii coerente de informare a elevilor, părinților și profesorilor cu privire la beneficiile vaccinului împotriva COVID-19.

„Auzim tot mai des că școala trebuie să se deschidă prima și să se închidă ultima. Cu siguranță că toți ne dorim să ne întoarcem la normalitatea de acum doi ani, însă autoritățile au datoria de a crea un spațiu propice desfășurării cursurilor, un spațiu în care sănătatea elevilor și a cadrelor didactice să nu fie puse în pericol. Avem nevoie de predictibilitate și măsuri concrete pentru o educație de calitate în vreme de pandemie.”, a declarat Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor.

 

Adu magia în școala ta!

An de an,  Consiliul Elevilor caută să își extindă echipa de reprezentanți în întreaga țară, cu ocazia alegerilor din cadrul substructurilor, iar acum este rândul tău să faci „magie” în școala ta, alături de noi!

Fie că vrei să-ți reprezinți colegii la nivel școlar sau județean/municipal, fie că îți place să știi cât mai multe despre drepturile și îndatoririle tale într-o manieră prietenoasă și deschisă pentru a aduce toate comunitățile școlare la un nivel crescut de calitate, ori pur și simplu îți place să te implici în cât mai multe activități ce țin de îmbunătățirea societății, Consiliul Elevilor este locul ideal pentru tine. 

Noi, reprezentanții elevilor din întreaga țară, suntem partener oficial al Ministerului Educației, și avem ocazia să ne implicăm în mod direct în luarea deciziilor din sfera educațională. Diversitatea subiectelor dezbătute și abordate, complexitatea și creativitatea campaniilor și a proiectelor desfășurate, dar și colegialitatea și mediul de lucru tânăr  fac din experiența reprezentării – un „must have” al anilor de liceu. 

Cum poți face și tu magie în școala ta, alături de alți tineri dornici de schimbare? Iată 3 pași simpli pe care îi poți parcurge!

1. Ia legătura cu elevii reprezentanți din școala sau județul tău. 

Le poți scrie oricând pe rețelele de social media sau îi poți aborda personal dacă îi cunoști deja și solicită-le mai multe date despre procesul electoral. Unde vor avea loc alegerile ținând cont de noile reglementări sanitare? (fizic sau online)  Care este comisia pentru concurs și validare? Când și cum vor avea loc discursurile?

2. Fă un research mai amănunțit cu privire la ceea ce înseamnă activitatea din Consiliul Elevilor.

Caută detalii despre evenimentele la care colegii tăi reprezentanți au participat, despre activitățile pe care le desfășoară aceștia în timpul pregătirilor, despre îndatoririle și regulamentele conform cărora structura noastră funcționează.

3. Alcătuiește-ți dosarul de candidatură!

Conform documentului intitulat „Metodologia de organizare și desfășurare a alegerilor”, în fiecare an, procesul electoral se desfășoară după un calendar diferit, iar, pentru a-ți ușura munca, ți-l lăsăm pe cel de anul acesta mai jos. De asemenea, în funcție de postul pentru care îți dorești să candidezi, procesul și componența dosarului sunt diferite, însă și pe acestea le vei găsi în cadrul acestui articol explicate, sperăm noi, cât mai eficient și accesibil. 

Calendarul alegerilor, în conformitate cu metodologia în vigoare: 

 • 17 – 21 septembrie 2021: Prelucrarea metodologiei în Adunarea generală a consiliului școlar al elevilor, după organizarea primei ședințe a Adunării generale a consiliului județean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București; 
 • 22 – 29 septembrie 2021: Depunerea dosarelor de candidatură în format fizic/online pentru consiliile școlare ale elevilor; 
 • 30 septembrie – 01 octombrie 2021: Evaluarea și validarea dosarelor de candidatură în cadrul consiliilor școlare ale elevilor; 
 • 02 – 10 octombrie 2021: Desfășurarea campaniei electorale în consiliile școlare ale elevilor; 
 • 11 – 14 octombrie 2021: Desfășurarea alegerilor pentru funcțiile din cadrul consiliului școlar al elevilor și transmiterea rezultatelor proceselor electorale către consiliul județean al elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor București; 
 • 15 – 22 octombrie 2021: Organizarea unei Adunări generale a consiliului județean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București, unde sunt prezentate atribuțiile Consiliului Elevilor și funcțiile vacante din cadrul CJE/CMEB. Totodată, în cadrul acestei Adunări generale, se realizează prima sesiune de formare cu membrii Adunării generale; 
 • 23 octombrie – 02 noiembrie 2021: Depunerea dosarelor de candidatură pentru funcțiile vacante din cadrul CJE/CMEB și alegerile pentru funcțiile din cadrul CJE/CMEB, cu obligativitatea ca între Adunarea generală în cadrul căreia sunt prezentate atribuțiile Consiliului Elevilor și funcțiile vacante din cadrul CJE/CMEB și această Adunare generală să existe o perioadă de minimum 10 zile lucrătoare.

Componența dosarului, incluzând modelele tipizate ale formularului, ale declarațiilor și ale acordurilor se regăsesc în cadrul următorului document pe care te invităm să îl citești cu atenție. 

Nu uita: atât noi, cât și colegii noștri din substructurile județene, îți suntem alături în tot acest proces. Așa că, ce mai aștepți? Candidează și tu în Consiliul Elevilor și ajută-ne să facem, treptat, magie în școlile din România!

Bursele elevilor – în pericol?

Anual, Guvernul României este obligat să adopte o hotărâre prin care să aprobe cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, pentru anul școlar în curs. Cu toate acestea, deși cursurile au început, iar elevii vor trebui să își depună în scurt timp dosarele pentru acordarea burselor și școlile vor fi nevoite să demareze o serie de proceduri pentru acordarea acestora, Guvernul întârzie să adopte o hotărâre, blocând procedurile pentru asigurarea burselor.

De aceea, Consiliul Național al Elevilor trage un puternic semnal de alarmă cu privire la un posibil vid legislativ generat de inacțiunile Guvernului, care aduce sute de mii de elevi beneficiari în imposibilitatea de a primi bursele școlare aferente lunii septembrie. În lipsa unei hotărâri de aprobare a cuantumului minim al burselor, administrațiile publice locale și unitățile de învățământ preuniversitar nu vor avea cadrul legal să acorde burse, chiar dacă alocările bugetare cu această destinație există.

În luna august, pe site-ul de transparență publică a Guvernului, a fost publicată o hotărâre care fixa cuantumurile minime ale burselor la 100 de lei, așa cum a fost în anul școlar 2020-2021, fără a diferenția sumele de bani în funcție de tipul și obiectul fiecărei burse. În acest sens, considerăm inacceptabilă plafonarea burselor, întrucât rolul diferențierii burselor în patru categorii este tocmai acela de a oferi sprijin distinct pentru mai multe categorii de elevi, în funcție de criteriile de acordare a burselor, nicidecum de a uniformiza cuantumurile într-un mod inechitabil. 

De aceea, Consiliul Național al Elevilor solicită Guvernului României adoptarea de urgență a unei hotărâri care să fixeze cuantumurile minime ale burselor școlare, după cum urmează: bursa de performanță – 500 de lei; bursa de merit – 200 de lei; bursa de studiu – 150 de lei; bursa de ajutor social – 200 de lei. În acest fel, dreptul de a beneficia de burse nu va fi periclitat, iar elevii eligibili vor putea primi bursele la timp, într-un mod corect și echitabil.

„La acest moment, bursele elevilor sunt între ciocan și nicovală – nu există cadrul legal prin care școlile și administrațiile locale să poată vira banii către elevi, din cauza inacțiunilor de la nivel guvernamental. Este vital ca hotărârea să fie adoptată în cel mai scurt timp posibil, iar cuantumurile să fie în directă concordanță cu scopul tipul bursei de care beneficiază elevul. Altminteri, vom fi martorii unui scenariu sumbru, în care banii există, dar nu și cadrul legal.”, a declarat Silviu Morcan, președintele Consiliului Național al Elevilor.

Consiliul de Administrație. Ce este și cum te poți implica?

Pentru fiecare dintre noi, emoția noului an școlar se resimte aparte din diverse considerente, însă, pentru cei care anul acesta au decis că vor să facă parte din mișcarea de reprezentare și schimbare, sentimentele acestea ar putea fi mai intense. Ai 18 ani și îți dorești să faci parte din Consiliul de Administrație al unității tale de învățământ, însă nu știi cum să procedezi? Suntem aici, pentru a-ți explica pas cu pas ce ai de făcut mai exact!

Odată cu începerea cursurilor anului școlar 2021-2022, în unitățile de învățământ preuniversitar se desfășoară sesiunile electorale, atât pentru desemnarea reprezentantului elevilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ liceal, cât și pentru ocuparea pozițiilor vacante din birourile executive ale consiliilor școlare ale elevilor. Pentru a asigura o organizare eficientă și corectă a proceselor electorale, îți aducem în atenție următoarele mențiuni.

În ceea ce privește procesele electorale pentru desemnarea reprezentanților elevilor în consiliile de administrație, având în vedere prevederile Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5231/14.09.2015, vă comunicăm calendarul desfășurării alegerilor pentru această funcție, în anul școlar 2020-2021:

 • 13 septembrie 2021 – se anunță calendarul acțiunilor desfășurate pentru alegerea reprezentantului elevilor, componența comisiei de organizare și desfășurare a alegerilor și documentele ce trebuie depuse la dosar, prin afișarea la avizier, pe site-ul unității de învățământ sau utilizând alte mijloace de comunicare disponibile.
 • 14-19 septembrie 2021 – candidații depun dosarele de candidatură la comisie;
 • 20-21 septembrie 2021 – comisia analizează validitatea dosarelor depuse, prin verificarea respectării cerințelor menționate la art. 8 și art. 9 din Procedură; După procesul de analizare al dosarelor, comisia anunță public numele candidaților care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri;
 • 22-26 septembrie 2021 – candidații care îndeplinesc condițiile pentru a participa la alegeri se prezintă în cadrul unor întâlniri și dezbateri cu elevii școlii;
 • 27 septembrie 2021 – se desfășoară procesul electoral, comisia se întrunește pentru numărarea voturilor, este întocmit procesul-verbal și sunt anunțate rezultatele;
 • 28-29 septembrie 2021 – este organizat al doilea tur de alegeri, în cazul situațiilor prevăzute la art. 12, alin. (3) sau art. 13, alin. (1) din Procedură;
 • 30 septembrie 2021 – consiliile școlare ale elevilor transmit, în scris, directorului unității de învățământ și consiliului județean al elevilor/Consiliului Municipal al Elevilor București numele candidatului ales ca reprezentant al elevilor cu drept de vot în consiliul de administrație al unității de învățământ;
 • 01-04 octombrie 2021 – consiliile județene ale elevilor/Consiliul Municipal al Elevilor București vor realiza o bază de date și un grup pe o platformă online cu reprezentanții elevilor în CA-urile unităților de învățământ preuniversitar la nivel județean, pentru facilitarea comunicării cu aceștia.

Candidații care își doresc să fie desemnați trebuie să depună dosarul la comisia menționată în cadrul articolului 4, iar acesta are următoarea componență:

 • scrisoare de intenție;
 • copia cărții de identitate;
 • declarația pe propria răspundere a candidatului că nu se află în situațiile de incompatibilitate prevăzute la articolul 8, alineatul 2.

Așadar, dacă ești pregătit să fii vocea elevilor din școala ta în acest an, să urmărești atent ca deciziile luate să fie în folosul colegilor tăi într-o formă transparentă și legală, te invităm să te grăbești pentru a-ți depinde aplicația de candidatură.